Černěves

Počet obyvatel: 218
GPS lokalizace: 50° 27‘ 17.704“ N, 14° 14‘ 36.222“ E
Nadmořská výška: 160 m n. m.

Stručná historie obce

Osídlení v lokalitě dnešní obce je zřejmě daleko starší než je uváděno v pozdějších záznamech a na základě archeologických nálezů je můžeme datovat do doby vymezené 4. – 3. stoletím před naším letopočtem. Černěves zaujímala polohu na pravobřežním pokračování přechodů přes labské brody u Židovic a Libotenic na trase z Budyně n. O. do Doks. Jméno obce má svůj základ v původním „Črmna ves = Čermněves“. Staročeský výraz „črmný“ se vykládá jako červený, ryšavý. První potvrzené písemné zmínky pocházejí z dokumentace doksanského kláštera premonstrátek až o 50 let později, kdy v listině papeže Řehoře X. vydané 15. května 1273 se potvrzuje více než 40 vsí, statků, polí a majetku držených tímto klášterem – mezi nimi i Černěves (Chirnowitz). Obec přináležela klášteru až do konce 14. století. V roce 1390 již Černěves patřila k roudnickému arcibiskupskému panství. Vzhledem k historickému vývoji, kdy Roudnice přešla po husitských válkách do světských rukou, se změnily i vlastnické vztahy k statkům a Černěves se stala součástí roudnického panství šlechty včetně pánů z Lobkowicz (od 1603). Od roku 1850 pak byla patrimoniální správa nahrazena státní správou okresních soudů a okresních, městských a obecních úřadů.

 

Pohled na obec z jedné z polních cest

1. Pohled na obec z jedné z polních cest kopírujících cyklotrasu č. 2. Upravená pole, lužní lesy a panorama vrchů jsou typickým obrazem polabských obcí Podřipska.

 

Kostel sv. Prokopa

2. Kostel sv. Prokopa je dominantní stavbou, která procházela třemi slohovými obdobími – loď je románská z 12. století, kněžiště a sakristie pocházejí z ranné gotiky. Nejnovější dostavbou je věž kostela. V současnosti proběhla u kostela oprava střechy a vnitřní prostor byl uklizen. Z vybavení kostela se však nedochovalo do současnosti zhola nic.I tak se stává prostor kostela sv. Prokopa čas od času místem kulturních vystoupení a počítá se v budoucnosti s tím, že se v něm budou konat každoroční adventní slavnosti se živým Betlémem. Tato událost zatím probíhá na otevřených prostorách vždy o některé z adventních nedělí.

 

Pohled na obec a kostel sv. Prokopa

3. Pohled na obec a kostel sv. Prokopa od západu z cyklotrasy č. 2.

 

Boží muka

4. Boží muka postavená za obcí směrem na Lounky v roce 1873 sedlákem Kopalem. Mají být připomínkou na bitvu u Hradce Králové roku 1866, ve které zřejmě padl některý ze sedlákových blízkých.

 

Budova obecní školy č. p. 42

5. Budova obecní školy č. p. 42. Byla postavena v roce1867 a vyučování v ní probíhalo až do roku 1977. V současné době je budova, stojící vedle kostela sv. Prokopa, sídlem obecního úřadu.

 

Lužní les

6. Lužní les na labské pravém břehu Labe poskytuje příznivé prostředí pro bohatou květenu i život vodního ptactva. Nalezneme v něm i „Krále luhu“, jeden ze statných dubů letních (mj. jeden z nich je přímo v obci pod návsí). Kromě těchto porostů jsou v okolí pěkné jehličnaté lesy s chráněnou borovicí lesní a černou.

 

Pohled na novou výstavbu rodinných domků

7. V roce 2002 postihly i tuto obec katastrofální záplavy. Téměř celá obec byla zaplavena a řada domů (i empírových) musela být stržena (např. empírový statek „U Valoušků). Pohled na novou výstavbu rodinných domků ukazuje, jak se Černěves s tímto problémem vypořádala.

TIP spolku Říp

Po stopách dávného osídlení Podřipska - Černěves

Podřipsko bylo osídleno podle archeologických nálezů téměř nepřetržitě od doby lovců mamutů. Zatímco konkrétní nálezy z doby kamenné si v Černěvsi můžeme jen představovat (nebyly zde dosud nalezeny), konkrétní doklady dávného osídlení jsou zde dokladovány z doby pozdější. V národním muzeu jsou uloženy zbytky žárového hrobu (bez nálezových údajů z r. 1905), které pocházejí z doby římské. To znamená, že zde mohlo býti nepřerušené osídlení už v době před příchodem praotce Čecha. Svědčí o tom nález dalšího žárového hrobu tentokrát z doby stěhování národů, který byl učiněn v roce 1945 na severní straně obce směrem k vyvýšenině Výšecko při hloubení protitankového příkopu. Podřipský muzejník 2005 popisuje právě tento poslední nález.

To už se ale jen nedaleko odsud chystali“ sídla zarazit“ naši slovanští předkové…

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz