Martiněves, Radešín, Charvátce

Martiněves

Počet obyvatel: 736 (zahrnuje i Charvátce a Radešín)
GPS lokalizace: 50° 22‘ 24.927“ N, 14° 9‘ 12.922“ E
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Stručná historie obce

Jméno Martiněvsi lze odvozovat patrně od jednoho z prvních vlastníků či zakladatelů obce Martina, snad kmenového náčelníka Čechů usídlivších se na Podřipsku. Dřive se obec jmenovala Martiněves – Pohořice, neboť vznikla spojením těchto dvou obcí. I když Pohořice jsou staršího původu než druhá obec, jejich jméno se z názvu vytratilo. Dodnes však zůstaly v obci dvě návsi – martiněvská a pohořická. Martiněves je bezpečně doložena v listině Přemysla Otakara I. z roku 1226, kdy ji potvrzuje doksanskému klášteru. Lze nalézt i zmínky o tom, že lokalita patřila v 11. století Veršovcům a po jejich vyvraždění Přemyslovcům. Poté ves náležela řadě majitelů, z nichž jmenujme Rýzmberky, roudnické augustiniány, Illburky, Zajíce z Házmburka či nejdéle působící Kinské (od roku 1723). Za jejich éry zde byla postavena přádelna vlny,cukrovar, pivovar a továrna na výrobu kostní moučky.

 

Busta profesora Otakara Hostinského

1. Busta profesora Otakara Hostinského, hudební teoretik, profesor estetiky na Karlově universitě, který se významně zasloužil o propagaci a uznání díla Bedřicha Smetany. Významný byl i jeho podíl na otevření Národního divadla v Praze.

 

Barokní špýchar

2. Barokní špýchar v areálu panského dvora, kde se narodil O. Hostinský. Nad vchodem je umístěn znak rodu Kinských na Zlonicích.

 

Barokní kaple v Martiněvsi

3. Barokní kaple v Martiněvsi z konce 18. století. Do současné podoby byla upravena v roce 1908.

 

Kaplička sv. Jana

4. Kaplička sv. Jana se nachází na úrovni křížení prastaré formanské magistrály a silnice spojující Martiněves s Račiněvsí.

Formanská magistrála byla v minulosti významnou komunikací vedoucí z Prahy do Drážďan a dále pak do Lipska a Berlína. Její provoz ustal až v polovině 19. století. Dnes z ní zůstala, stejně jako z její „sestry“ – Lužické stezky – jen místy se ztrácející polní cesta. A tak jen podle kapličky u státní silnice můžeme identifi kovat tuto, dříve velmi důležitou obchodní cestu.

Radešín

místní část obce Martiněves

Počet obyvatel: 187
GPS lokalizace: 50° 20‘ 25.548“ N, 14° 8‘ 41.452“ E
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Stručná historie obce

Obec mající původní jméno patrně Hradešín odvozovala svůj název od zaniklé tvrze – hradiště. V minulosti nedávné se můžeme setkat i s pojmem Radošín. První zmínkou o obci pochází z roku 1318, kdy byla majetkem Macka z Radošína. O starší historii této podřipské vsi nenalézáme žádné záznamy. Majetkové poměry byly časté; posledními a nejdéle panujícími majiteli byli Kinští na Zlonicích, kteří vlastnili Radešín až do ukončení patrimoniální správy koncem 50. let 19. století.

Pozoruhodným momentem v historickém vývoji obce, bohužel neradostným, byla epizoda z období třicetileté války, kdy v podstatě celý Radešín podlehl cholerové nákaze (podle některých pramenů nákaze morové). Vesnice byla celá vylidněna a jejímu úplnému zpustnutí a zániku zabránil její tehdejší majitel dosazením německých obyvatel z jiných částí svého panství.

Součástí Radešína byla i blízká, asi 3 km vzdálená osada Radešínek. Ležela na formanské magistrále spojující Prahu s Berlínem a její vznik je situován okolo roku 1610. Zde také byl zájezdní hostinec s příspěžním dvorem. Dnes čítá Radešínek pouze několik domů.

V obci působil významný historik František Palacký, který má zde svůj památník, spisovatel Václav Karhan a narodil se zde jeden z legionářů 1. světové války Jaroslav Mojžíš od slavné roty „Nazdar“.

5. Bývalý panský dvůr rodu Kinských na Zlonicích s jejich znakem nad branou.

6. Barokní kaplička z konce 18. století u křižovatky silnic směřujících do Břízy a Charvátec. Zrekonstruována byla v roce 2006.

Charvátce

místní část obce Martiněves

Počet obyvatel: 187
GPS lokalizace: 50° 21‘ 43.577“ N, 14° 8‘ 50.173“ E
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Stručná historie obce

Pověst v kronikách hovoří o tom, že Charvátce jsou jednou z nejstarších obcí (Hájek z Libočan, r. 657) na území dnešních Čech. Po svých zakladatelích – kmene Charvátech – získaly i své jméno, původně snad Charvatice. V literatuře najdeme první zmínku o obci až k roku 1301, kdy majiteli byli páni na Mšeném. V dalších letech byl její historický vývoj i vlastnické vztahy spojeny s vedlejšími Martiněvsí a Pohořicemi. Zajímavostí je, že Charvátce samotné byly vždy pro okolní Martiněves, Radešín a Pohořice farní obcí. Hlavními dominantami jsou proto sakrální stavby.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

7. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Kostel pochází z poloviny 13. století a byl postaven na místě starší sakrální stavby datované kolem roku 1000. Již v roce 1352 byl připomínán jako farní pro okolní oblast. Kněžiště, stejně jako věž pocházejí z doby gotické, sakristie z doby barokní. Budova byla opravována v 18. století, v roce 1897 i v období po roce 1989.

 

Gotické pastoforium

8. Gotické pastoforium (sanktuář) z konce 15. století je krásnou kamenickou prací z pískovce na severní stěně presbytáře.

 

Kamenný náhrobek

9. Kamenný náhrobek Viléma z Illburku pochází z roku 1489. Nyní se nachází na jižní straně presbytáře.

Kromě tohoto náhrobku nalezneme v kostele další náhrobky převážně věnovaných tomuto rodu.

 

Kaple sv. Anny

10. Kaple sv. Anny stojící v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie je pozdně barokní stavbou ze druhé poloviny 18. století.

 

Fara

11. Fara je pozdně barokní stavbou s mansardovou střechou. Letopočet na portálu vchodových dveří prozrazuje dobu stavby – 1778. Tato budova je postavena na místě starší stavby, snad gotické tvrze, ze které se dochovaly jen sklepy pod farní sýpkou.

 

Hřbitovní kaple sv. Prokopa

12. Hřbitovní kaple sv. Prokopa.

Novogotická stavba pochází z roku 1911 a je tvořena čtvercovou lodí se stanovou střechou zakončenou věžicí. Na plášti stavby je přistavena schodišťová věžička.

 

Barokní špýchar

13. Barokní špýchar v areálu bývalého panského dvora se znakem rodu Kinských.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz