Záluží - Kozlovice

Počet obyvatel: 144
GPS lokalizace: 50°27‘ 37.27“ N, 14°19‘ 24.57“ E
Nadmořská výška: 157 m n. m.

Stručná historie obce

Obce Kozlovice a Záluží leží na levém břehu labského meandru východně od Roudnice n. L. Již v mladší době bronzové byla tato lokalita, podle archeologických nálezů bronzových předmětů, významným obchodním místem. Jméno obdrželo Záluží podle lužního lesa, který jej obklopoval. O jménu Kozlovic záznamy nic bližšího neuvádějí, ale jedna z možných verzí dokládá možnost pojmenování podle vlastního jména Kozel, jež je v listinách vzpomínáno, jako „ves lidí Kozlových“.

První zmínky o obcích jsou uváděny v zápisech o kontrolách roudnického panství pražských arcibiskupů v roce 1292. Literatura se sice zmiňuje o existenci jistého Viléma z Kozlovic, ale není prokázáno, že by jedna či druhá obec spadaly pod jeho správu. Potvrzení údajů z roku 1292 je v darovací listině z 11. srpna 1295, v níž král Václav II. daruje obce tehdejšímu biskupovi pražskému sídlícímu na roudnickém hradě Tobiáši z Bechyně. Poté Záluží i Kozlovice patří pod církevní správu až do roku 1431, kdy je roudnické panství prodáno Janu Smiřickému a sledují vývoj vlastnických vztahů správního centra Podřipska až do nové doby.

Také tohoto místa se dotkla výstavba železnice v letech 1848 – 1850. Kromě zbytků polabských lužních lesů Luh, s výskytem porostů jarních květin, se zde vyskytují další přírodní zajímavosti – památný strom borovice černá a u obce Kozlovice lze proti Labi spatřit pásmo chráněných stromů.

 

Celkový pohled na Záluží od Labe

1. Celkový pohled na Záluží od Labe

 

Zbytky lužního lesa

2. Zbytky lužního lesa – pohled na lužní háj v Záluží

 

Památný strom v Kozlovicích

3. Památný strom v Kozlovicích – vzrostlá lípa

 

Brána statku č. p. 4

4. Brána statku č. p. 4 (tzv. Ryndův statek) z r. 1804 lípa

 

Boží muka v Záluží

5. Boží muka v Záluží lípa

 

Borovice černá

6. Borovice černá – Pinus nigra vysoká 23 m má obvod 385 cm. Koruna o průměru 13m je vysoká 16 m. stáří borovice je určeno na 300 let.

 

Rozkvetlé sněženky v lužním lese Luh

7. Rozkvetlé sněženky v lužním lese Luh

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz