Žabovřesky

Počet obyvatel: 220
GPS lokalizace:v 50°24´46.302 N, 14°05´27.692´´
Nadmořská výška: 160 m n. m.

Stručná historie obce

Původ názvu obce pochází patrně od tůní a mokřin s vhodnými podmínkami pro život obojživelníků, zejména žab a od jejich skřehotání. Ještě v minulém století byly v Žabovřeskách mezi domy „tři louže“ – rybníčky.

První písemnou zmínku nalezneme, stejně jako u mnoha jiných obcí tohoto mikroregionu, v listině krále Jana Lucemburského z roku 1336, kdy tento vyměnil budyňské panství s rodem pánů Zajíců z Valdeka na Házmburku. V jejich držení zůstal až do roku 1613. I poté sleduje obec osud svého okolí. Vlastní ji Šternberkové, Diettrichsteinové a vrchnostenskou správu zakončují v roce 1848 Herbersteinové. Samostatný vývoj Žabovřesk byl přerušen v osmdesátých letech 20. století, když od roku 1982 byly součástí města Libochovice. K opětovnému osamostatnění došlo po referendu v roce 1990.

 

Kaple Panny Marie

1. Kaple Panny Marie na hořejší návsi pochází z 1. poloviny 18. století.

V zápise Kroniky obce Žabovřesky se uvádí toto: „Mluvíme-li o kapličce na návsi, která založena jest ke cti Jana Nepomuckého, nemůžeme pro nedostatek zápisu pověděti, kdy a kým byla založena. Domníváme se však, dle způsobu stavby a zasvěcení, že pochází z doby po prohlášení Jana Nepomuckého za svatého, totiž po roce 1729. V roce 1855 byla zrestaurována a vybílena.“ Existují tedy dva výklady o zasvěcení kapličky – Panně Marii (v literatuře) a sv. Janu Nepomuckému (dle kroniky obce). K doplnění údajů o této sakrální stavbičce je třeba podotknout, že v roce 1932 byl v ní umístěn nový zvon. Původní byl zničen v období 1. světové války. Kaple do své současné podoby byla renovována v roce 2001.

 

Výklenková kaplička

2. Výklenková kaplička za obcí při silnici do Budyně nad Ohří.

 

Památník obětem první světové války

3. Památník obětem první světové války vytvořil terezínský sochař Tichý. Byl odhalen 6. července 1922 (ve výroční dne upálení Mistra Jana Husa) a uvádí jména dvanácti spoluobčanů, kteří položili životy na frontách války v letech 1914 -1918.

 

Budova obecního úřadu

4. Budova obecního úřadu. Původně se jedná o starou žabovřeskou školu, která svému účelu sloužila do roku 1908, kdy byla při silnici z Budyně nad Ohří do Libochovic postavena škola nová.

 

Náves

5. Náves.

 

Ohře

6. Ohře.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz