Hrobce – Rohatce

Počet obyvatel: 594
GPS lokalizace: 50° 27‘ 40.206“ N, 14° 13‘ 41.998“ E
Nadmořská výška: 153 m n. m.

Stručná historie obce

O názvu obce Hrobce nenacházíme konkrétní písemné doklady. V minulosti byla často uváděna jako Robce (Robec), ale lze usuzovat, že název je zřejmě odvozen od hrobů či pohřebních míst nacházených zde nově přicházejícím slovanským etnikem.

První ověřená písemná zmínka o Hrobcích pochází z roku 1238, kdy se jako držitel vsi připomíná významný šlechtic dvora krále Václava I. Zbraslav z Miletínka. Dlouho byl jako první doklad uváděn zápis z roku 1115 v zakládací listině kláštera řádu benediktinů v Kladrubech založeného Vladislavem I., ale později se ukázalo, že jde o falzifi kát z konce 12. století. Později přešly Hrobce do vlastnictví pražských arcibiskupů a od roku 1390 za Jana z Jenštejna jsou součástí panství v Roudnici, a to nejen do ukončení církevní správy na tomto panství, ale i později, když přešly do rukou šlechty (Jan Smiřický, Šternberkové, Dubanští z Duban, Ostrožští z Tarnowa). V roce 1575 byla obec Hrobce císařem Maxmiliánem II. podstoupena Vilémovi z Rožmberka a po jeho smrti (1592) a sňatku vdovy Polyxeny z Pernštejna se Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkowicz přešla do majetku tohoto významného českého rodu. Ten se stal zároveň jejím posledním šlechtickým majitelem.

Dnešní místní část obce Hrobce – Rohatce – byly v minulosti samostatnou obcí, jejíž název je odvozován dle archiváře Jandy z Budyně od zde žijícího zemana Roha a jeho potomků. Jak vyplývá z listiny Přemysla Otakara I. z roku 1226 patřily Rohatce doksanskému klášteru již v letech 1140 – 1172 za vlády Vladislava II. Totéž je potvrzeno i v listině papeže Řehoře X. z roku 1273. V roce 1436 je ves zapsána tehdejším novým vladařem v Čechách, císařem Zikmundem, městu Litoměřice, ale již o několik let později, v roce 1460, přináleží jedna polovina obce k panství Mšené a druhá opět doksanskému klášteru. Přelom v dějinách obce nastal v roce 1575, kdy byla přikoupena Vilémem z Rožmberka k roudnickému panství a od té doby sledujeme správní vývoj tohoto celku až do ukončení vrchnostenské správy.

Hrobce se staly přístupnější a známější veřejnosti zejména po zbudování železniční trati Praha – Děčín – Drážďany v letech 1848 – 1850 a po otevření průmyslových podniků Coliforg (1903 - výroba korkového zboží Lewi a syn, což byla první továrna svého druhu v celém Rakousku) a Klement (výroba čerpadel a postřikovačů). Z památek je významná stavba kostela Všech svatých v místní části Rohatce.

 

Pohled na obec Hrobce

1. Pohled na obec Hrobce rozkládající se na levém břehu Labe při trati Praha – Děčín.

 

Pohled na místní část Hrobců – Rohatce

2. Pohled na místní část Hrobců – Rohatce ležící na spojovací silnici mezi Hrobcem a Doksany.

 

Klementova vila v Hrobcích

3. Klementova vila v Hrobcích (na fotografi i stav z roku 2008) – secesní stavba č. p. 63 se nachází proti budově nádraží. Byla postavena panem Klementem, majitelem továrny na postřikovače a čerpadla. Samotná továrna se nacházela při silnici do Židovic.

 

Kaplička u Labe v Hrobcích

4. Kaplička u Labe v Hrobcích postavená v roce 1875. Data oprav kapličky jsou uvedena na průčelí budovy (1921 a 2004).

 

Památník původně věnovaný obětem z řad občanů Hrobců za 1. světové války

5. Památník původně věnovaný obětem z řad občanů Hrobců za 1. světové války (1914 – 1918) a po roce 1945 upravený i jako připomínka obětí z druhé světové války (1939 – 1945).

 

Kostel Všech svatých na návsi v Rohatcích

6. Kostel Všech svatých na návsi v Rohatcích byl postaven v roce 1744 litoměřickým stavitelem Oktaviánem Broggiem jako centrální kruhová stavba se zvoničkou. Obě části stavby, postavené z omítnuté lámané opuky, jsou završeny kopulí a lucernou.

7. Labe je výraznou přírodní dominantou obce.

TIP spolku Říp

Na kole z Roudnice nad Labem do Hrobců

Znovu nasedneme na kolo a po levém labském břehu vyzkoušíme krátkou odbočku z hlavní labské cyklotrasy. Začínáme pod mostem v Roudnici nad Labem Zde si prohlédneme mapu krátké cyklotrasy zprovozněné aktivitou povodí Labe a vydáme se po nábřeží směrem na Židovice.

Cestou na kole obdivujeme jak středověké panorama Roudnice nad Labem, tak roudnické plavební komory, kde se můžeme vrátky dostat na označenou vyhlídku zřízenou také aktivitou povodí Labe.

Na vyhlídce je zřízena tematická výstava ke stavbě tohoto vodního díla.

Po této zastávce dojedeme na začátek obce Židovice. Pokud budeme pokračovat ještě dále po nově vybudované asfaltové cyklostezce dojedeme na dohled od Hrobců a na protějším břehu vidíme obec Černěves. Zde zatím nová stezka končí a my jsme ujeli asi 3 km. Dále do Hrobců pokračuje cyklistické značení se po silnici Židovice- Hrobce.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz