Vědomice

Počet obyvatel: 804
GPS lokalizace: 50° 26‘ 2.644“ N, 14° 15‘ 14.626“ E
Nadmořská výška: 155 m n. m.

Stručná historie obce

První zmínkou o obci je zápis z roku 1555 v zemských deskách o vlastnictví tohoto majetku Švihovskými z Rýzmburka dokazující existenci obce již v roce 1505. Ve svém vývoji přináležely Vědomice vždy majitelům Roudnice ležící na druhé straně řeky. V roce 1603 přešla tak obec zcela zákonitě do vlastnictví lobkowiczkého rodu a v něm zůstala, jako součást statku Brozany, až do ukončení patrimoniální správy v roce 1848. Název obce se odvozuje od slova „vědomý“ (znající, učený, vědoucí). Vědomci byli lidé, kteří se zabývali léčením lidí i dobytka na vsích.

Vědomice měly již od svého vzniku výhodnou polohu, neboť ležely na tzv. Lužické cestě spojující střední Čechy s Horní Lužicí. Také blízkost labského brodu a samotná řeka Labe jim umožňovaly rychlý rozvoj, který v moderní době podpořily stavby železniční trati z Prahy do Podmokel (1848-1850) a hlavně otevření nového roudnického mostu v roce 1910. Ve 20. – 30. letech 20. století se obec rozrůstá o novou část „Zavadilka“. O současném rozvoji Vědomic svědčí i to, že v nedávné době získala titul „Vesnice roku“ (1999) a „Bílou stuhu“ za činnost mládeže (2007).

 

Pánkův statek č. p. 14

1. Pánkův statek č. p. 14 si zachoval svůj ráz v podstatě beze změny. Stavba pochází z konce 18. století.

 

Boží muka

2. Boží muka před Pánkovým statkem. Podstavec s křížkem pocházejí z 19. století. Po záplavách v roce 2002 byl opětovně opraven. Má být připomínkou na morové rány, které region postihly v první polovině devatenáctého století.

 

Kulturní památkou v obci je barokní brána bývalého lobkowiczkého statku

3. Kulturní památkou v obci je barokní brána bývalého lobkowiczkého statku při vjezdu do Vědomic od Roudnice n. L. (součást cyklotrasy č. 2). Snímek ukazuje její stav po katastrofálních záplavách v roce 2002.

 

Dřevěný kříž

4. Dřevěný kříž na katastru obce Vědomice leží na křižovatce silnic u roudnického mostu.

Také tento kříž je podle tvrzení starousedlíků místem upomínajícím na morové rány, které postihovaly v minulosti tuto oblast. Mělo by se jednat o místo, kde za obcí byly pohřbívány oběti této hrozné nemoci. Tento údaj se však nedá ověřit. Jisté je ale to, že v srpnu 2002, když opadla voda rozlitého Labe, bylo zjištěno, že stav dřeva je žalostný. Bylo rozhodnuto o opravě a pro nový, zcela identický kříž, bylo použito dřevo z trámů z domu č. p. 4, zcela zničeného povodní – a tak vzniklo nové memento připomínající 500 letou vodu na Labi roku 2002.

 

Obnovené domy lidové empírové architektury

5. Obnovené domy lidové empírové architektury se snaží zachovat co nejpůvodnější ráz.

 

Ostende – chatová rekreační oblast

6. Ostende – chatová rekreační oblast na pravém břehu Labe za Vědomicemi. Na pokraji zbytků lužního lesa existovala rekreační zóna již ve dvacátých létech 20. století. Navštěvovala ji řada občanů nejen z obce, ale zejména z blízké Roudnice n. L. Dřívější sportoviště s říční plovárnou je dnes místem idylického odpočinku chatařů.

 

Symbolika okolí Vědomic – upravená pole, lužní lesy

7. Symbolika okolí Vědomic – upravená pole, lužní lesy. Pohled se naskýtá z cyklostezky č. 2 spojující v tomto úseku Roudnici n. L. s Křešicemi.

 

Veřejný sportovně rekreační areál Vědomice

8. Veřejný sportovně rekreační areál Vědomice vybudovaný v letech 2007 – 2008 revitalizací skládky na břehu Labe. Tento objekt, ležící přímo na trase č. 2 a všeobecně známý pod pojmem „U sumce“, poskytuje sportovní vyžití, příjemné posezení a odpočinek.

 

Každoročně se na vědomické lesní farmě pořádají hojně navštěvované výstavy králíků, holubů a drůbeže

9. Každoročně se na vědomické lesní farmě pořádají hojně navštěvované výstavy králíků, holubů a drůbeže pořádané organizací Svazu chovatelů.

 

Plavecký krytý bazén

10. Na katastru obce leží i řada sportovních zařízení města Roudnice n. L. K veřejně využívaným patří plavecký krytý bazén.

 

Sportovní areál „Pod lipou“

11. Sportovní areál „Pod lipou“ poskytuje nejen sportoviště roudnickým klubům na fotbalovém stadionu, na volejbalových, beachových i tenisových kurtech, ve víceúčelové hale, veslařském a jachetním klubu, ale umožňuje i ubytování a občerstvení.

 

Umělý kanál pro vodní slalom

12. Umělý kanál pro vodní slalom. Narazíme na něj při procházce po pravém břehu Labe a nebo jej spatříme z mostu přes tuto řeku. Je místem častých klání na „divoké vodě“, z nichž k nejvýznamnějším patří Mistrovství Evropy juniorů konané každé dva roky.

 

Centrum tzv. „nových“ Vědomic – Zavadilka

13. Centrum tzv. „nových“ Vědomic – Zavadilka, jež vznikala zejména ve 20. letech 20. století.

 

Motorest Zavadilka

14. Motorest Zavadilka stojí na místě bývalé hospody „U Poláků“, která byla postavena v letechm 1912 – 1913 a okolo níž vznikala osada, dnešní místní část – Zavadilka. Hostinec byl zbourán v 70. letech minulého století a byl zde postaven tento moderní motorest.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz