Mšené - lázně

Mšené - lázně

Počet obyvatel: 865 GPS lokalizace: 50° 21‘ 42.009“ N, 14° 7‘ 38.531“ E
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Stručná historie obce

Název obce se odvozuje od místa s hojným výskytem mechů (Mšený, mchovitý – omšelý, mšeti – mechem krýti). První písemné zmínky jsou z let 1260 resp. 1262, kdy se uvádí ve smluvní listině doksanského kláštera s litoměřickým občanem Janem podpis Půty ze Mšeného a Rýzmburka. V držení obce se vystřídala řada šlechtických rodů, např. Illburgové, Zajícové z Házmburka a další. Za Kinských, kteří vlastnili Mšené od roku 1745, byly ředitelem jejich majetků – Františkem Pavlíkovským – zřízeny v roce 1796 lázně, kde se léčilo nejprve vodou z místních léčivých pramenů a později i rašelinou z nedalekých nalezišť. Již v 16. století byla v obci tvrz, která byla postupně přestavěna na pěkný zámeček, který je v současnosti, společně s lázněmi, v soukromých rukách.

V lázeňském komplexu se nachází i budova „Dvorana“ z dílny Kotěrova žáka Jana Letzela z roku 1905. Obec Mšené je rodištěm významného českého zoologa RNDr., PhDr. Františka Bayera.

 

Novogotická kaple sv. Jana Nepomuckého

1. Novogotická kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi pochází z roku 1901

 

Zámek byl postupně zbudován na místě bývalé tvrze

2. Zámek byl postupně zbudován na místě bývalé tvrze poprvé dokládané v roce 1553. V roce 1798 bylo přistavěno k budově tvrze nové jižní křídlo sloužící jako byty pro úředníky statku a v 60. letech 19. století byla stará severní budova stržena a pražským stavitelem Alfrédem Kirpalem, jenž vlastnil od roku 1878 mšenský velkostatek, vystavěn v podstatě nový zámek.

 

Nově opravená základní škola

3. Nově opravená základní škola, jejíž budova pochází z roku 1894.

 

Secesní vila

4. Secesní vila je poslední stavbou, která se zachovala z bývalého cukrovaru (postaven roku 1870). Dnes slouží jako sídlo obecního úřadu. Před budovou je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722.

 

Kaple na cestě ve směru na Budyni nad Ohří

5. Kaple na cestě ve směru na Budyni nad Ohří.

 

Kaple ve směru na Martiněves

6. Kaple ve směru na Martiněves. Kromě toho můžeme u cesty na Martiněves objevit i „zříceninu“. Nejedná se ovšem o nějaký historický středověký objekt, ale o zbytky zdiva nedokončeného kostela z roku 1912.

 

Kaple a pomník padlým v 1. světové válce

7. Kaple a pomník padlým v 1. světové válce v obecní části Vrbice.

A něco navíc. Výborná pověst tzv. míšeňských jablíček vznikla na úrodných stráních kolem Mšeného – lázní. I dnes lze při procházce po zelené značce KČT ze Mšeného – lázní do Brníkova narazit na ovocné sady. Pozor – zelená značka KČT sady neprochází, jak je označeno v mapě č. 9 KČT, ale obchází je po poli.

Podbradec

místní část obce Mšené - lázně

Počet obyvatel: 126
GPS lokalizace: 50° 21‘ 49.787“ N, 14° 3‘30.368“ E
Nadmořská výška: 280 m n. m.

Stručná historie obce

První písemné zmínky pocházejí z roku 1392, kdy je připomínán Řehoř z Poděbradce. Mezi významné rody vlastnící tuto obec patřili Kramářové z Krajku a Peruce, Lobkowiczové, Dietrichsteinové a až do roku 1924 Herbersteinové.

 

Kaple sv. Floriána

8. Kaple sv. Floriána v pozdně barokním stylu pochází z roku 1790.

 

Památník československé státnosti a padlým v 1. světové válce

9. Památník československé státnosti a padlým v 1. světové válce.

Brníkov

místní část obce Mšené - lázně

Počet obyvatel: 200
GPS lokalizace: 50° 22‘ 41.661“ N, 14° 4‘ 43.871“ E
Nadmořská výška: 280 m n. m.

Stručná historie obce

První písemnou zmínku nacházíme o knězi Janu z Brníkova v roce 1372. Samotné jméno obce nabízí dvojí výklad vzniku. Může jít o zkomolený výraz místního jména Perníkov, nebo může být jméno obce odvozeno od staroslovanského výrazu „brnieř“ (rolník). Z doložených majitelů vystupují proboštství mělnické, Berkové z Dubé, Sezimové z Ústí, Šternberkové, Dietrichsteinové a libochovičtí Herbersteinové.

 

Nejstarší památkou je rozcestník za obcí

10. Nejstarší památkou je rozcestník za obcí směrem na Roudníček pocházející z roku 1593.

 

Barokní špýchar

11. Barokní špýchar byl postaven v polovině 19. století.

 

Kaple z poloviny 19. století

12. Kaple z poloviny 19. století byla postavena v empírovém slohu.

 

Dolní Poohří

13. Místa ze silnic do Libochovic nebo ve směru na Roudníček poskytují nádherný pohled na dolní Poohří.

Ředhošť

místní část obce Mšené - lázně

Počet obyvatel: 187
GPS lokalizace: 50° 21‘ 5.681“ N, 14° 4‘ 25.892“ E
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Stručná historie obce

Název obce je odvozen od staroslovanského boha Radegasta a první písemná zmínka o obci pochází z roku 1203 (některé prameny uvádí i rok 1176, kdy se uvádí již jméno Bořita z Ředhoště). V údobí počátků českého státu náleželo toto území rodu Vršoviců, později jmenujme z významných majitelů pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, pány z Házmburka, Lobkowicze. Na konci 17. století vlastní obec, až do svého zrušení v roce 1782, doksanský klášter a i její další vývoj je spjatý se jmény doksanských pánů – Terezie Poniatowské, plukovníka Jakuba Wiemmera a pánů z Aerenthalu.

 

Původně románský kostel sv. Jiljí

1. Původně románský kostel sv. Jiljí z přelomu 12. a 13. století. Z románské stavby se dochovala část zdiva lodi a zejména hranolová věž se sdruženými dvoj- a trojdílnými okny. Ve 14. století byla loď rozšířena a přistavěn presbytář. Barokní úpravy stavby i vnitřního zařízení pocházejí ze druhé poloviny 18. století.

 

Barokní klenby kostela sv. Jiljí

2. Barokní klenby kostela sv. Jiljí jsou pečlivě udržovány a zajímavě vymalovány – na modrém podkladu se vznášejí žluté (zlaté) hvězdy (zajímavostí je, že ani jedna z nich není pěticípá). Z e zařízení je zajímavý hlavní oltář s kamennou gotickou mensou s kružbami z doby kolem roku 1370 a kazatelna od roudnického stavitele a štukatéra Jana Hennevogela, který se podílel i na výzdobě chrámu sv. Mikuláše v Praze.

 

Původně románská zvonice

3. Původně románská zvonice je postavena patrně na základech bývalé tvrze.

 

Zvon na ředhošťské zvonici

4. Zvon na ředhošťské zvonici se zřetelně čitelným nápisem pochází z roku 1628 a byl ulit rodinou roudnického zvonaře Tomáše Friče.

 

Socha biskupa

5. Socha biskupa pocházející z 18. století je uložena v kostele, ale její kopii si můžeme prohlédnout i na původním místě – na ředhošťské návsi.

 

Boží muka

6. Boží muka nad kostelem sv. Jiljí s nedaleko umístěnou značkou koňské stezky Sever-Jih.

Loucká

místní část obce Mšené - lázně

Počet obyvatel: 42
GPS lokalizace: 50°20‘41.783“N, 14°6‘12.812“E
Nadmořská výška: 230 m n. m.

Stručná historie obce

Poznatky o této oblasti hovoří o tom, že zde bývaly tzv. „svobodné lány“ pro ředhošťské rychtáře. Z nich časem vznikl Malý dvůr s chalupnickou osadou, nazývaný též Loučka. Na přelomu 16. a 17. století byla tato osada v majetku rodu Lobkowiczů a premonstrátského kláštera v Doksanech. Na konci 19. století získává osadu, stejně jako Mšené-lázně, rodina Tomanů a ve 20. letech 20. století zde František Toman zřizuje velkostatek známý ve své době pěstováním růží a ovoce. V místě je rodiště českého malíře Antonína Hudečka.

 

Kaple na cestě z Ředhoště

7. Kaple na cestě z Ředhoště do Loucké.

 

Pomník malíře Antonína Hudečka

8. Pomník malíře Antonína Hudečka (1872 – 1941) je v těsném sousedství kaple na návsi v Loucké. Zhotovil ho v 90. letech 20. století sochař Stanislav Hanzík (mj. autor sochy sv. Vojtěcha na roudnickém náměstí či kašny Jana IV. z Dražic v chrámu Narození panny Marie v Roudnici n. L.).

Od krajináře Antonína Hudečka pochází řada obrazů, které jsou dnes chloubou GMU v Roudnici n. L.

Ječovice

místní část obce Mšené - lázně

Počet obyvatel: 81
GPS lokalizace: 50°21‘13.087“N, 14°3‘8.423“E
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Stručná historie obce

Archeologické nálezy svědčí o osídlení lokality již v 11. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1318. Od 18. století patřily Ječovice k libochovickému panství Dietrichsteinů.

 

Budovu bývalé školy

9. Na návsi najdeme budovu bývalé školy, kde po roce 1928 vyučoval český spisovatel Josef Věromír Pleva. Dále je zde pomník obětem světové války a kostel zasvěcený sv. Barboře. Původní sakrální stavba připomínaná již v roce 1359 byla barokně přestavěna v roce 1783.

 

Zbytky parního mlýna

10. Zbytky parního mlýna u Mšenského potoka.

 

Osadu Bohdal tvoří tradiční zemědělské usedlosti

11. Osadu Bohdal tvoří tradiční zemědělské usedlosti postavené jen po jedné straně komunikace.

Zajímavost: V nedaleké obci Páleč na Slánsku (asi 5 km jižně od Ječovic) stojí cenný, původně gotický kostel Panny Marie postavený pro biskupa Jana IV. z Dražic Vilémem z Avignonu v době jeho působení v Roudnici.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz