Židovice

Počet obyvatel: 326
GPS lokalizace: 50° 26‘ 41.905“ N, 14° 13‘ 58.157“ E
Nadmořská výška: 156 m n. m.

Stručná historie obce

Obec Židovice leží nedaleko od Roudnice n.L. na levém břehu Labe. Prováděné archeologické sondy objevily na území obce hroby pocházející z doby 1. století před naším letopočtem. Některé další prameny pak uvádějí i stopy germánského vlivu. Samotný název obce pochází patrně podle rodu Židoviců či Zidoviců. Připomínán je vladyka Pukart Žid nebo Jan Žid z Vetlé, u nichž ale není doloženo, zda skutečně ze Židovic pocházeli.

První písemné zmínky o obci pocházejí z účetního rejstříku roudnického kláštera (1374 – 1377) a z urbáře roudnického panství z roku 1390, kdy byly v držení pražského arcibiskupa na roudnickém hradu. V tomto držení zůstaly i po prodeji světským pánům roce 1431 (Jan Smiřický). Na počátku 16. století byl v Židovicích zřízen panský dvůr dokládaný v roce 1555 v urbáři roudnického kláštera. Obec postupně přecházela s měnícími se rody na roudnickém panství do rukou různých rodů (Šterberkové, Dunajští z Duban, Švihovští aj.).

Po smrti Viléma z Rožmberka (1589), jenž získal od císaře Maxmiliána II. spolu s roudnickým panstvím i Židovice a po sňatku vdovy Polyxeny z Pernštejna se Zdeňkem Vojtěchem z Lobkowicz, přechází majetek na dlouho dobu tomuto mocnému českému šlechtickému rodu. Samotný panský dvůr byl ale již v roce 1582 vyměněn za panský dvůr v Hracholuskách a v roce 1658 od základů přestavěn. Tragický dopad měl pro Židovice rok 1713, kdy oblast postihla morová rána a více jak třetina obyvatel této polabské obce zemřela.

19. století znamenalo naopak pro obec Židovice rozmach. V letech 1848 – 1850 byla dostavěna železniční trať Praha – Děčín- Drážďany a v roce 1870 byl uveden do provozu cukrovar nabízející zaměstnání lidem z obce a širšího okolí. Ten pracoval až do roku 1931.

 

Pohled na mapku obce Židovice z období před 2. světovou válkou

1. Pohled na mapku obce Židovice z období před 2. světovou válkou ukazující na její postupný rozvoj, zejména ve druhé polovině 19. století. Dobře patrná je i poloha bývalého panského dvora v horní části snímku a komplex cukrovaru z let 1870 – 1931.

 

Zděná kaplička

2. Zděná kaplička na návsi postavená v roce 1864. Náves se nachází mimo hlavní silnici směrem k řece Labe. Její oprava pochází z konce 20. století.

 

Obecná škola

3. Obecná škola

 

Křížek – Boží muka

4. Křížek – Boží muka – u autobusové zastávky v obci. Podle pověsti tradované mezi pamětníky jsou v těchto místech pochováni švédští vojáci táhnoucí krajem v době třicetileté války.

 

Pamětní deska jedenácti obětem 1. světové války

5. Pamětní deska jedenácti obětem 1. světové války (1914 – 1918) pocházejícím z obce. Deska je zasazená v průčelí Obecního úřadu (bývalého Obecního domu).

 

Památná strom – lípa Památná strom – lípa

6. Památná strom – lípa – byla vysazená 9. května 1946 na počest osvobození Československa a ukončení 2. světové války. Nachází se vedle budovy Obecního úřadu v Židovicích.

 

Celkový pohled na obec Židovice

7. Celkový pohled na obec Židovice se siluetou Řípu.

TIP spolku Říp

Pštrosí farma v Židovicích

V obci Židovice se nachází pštrosí farma Studánka, která byla založena v roce 2001. Majitelem je pan Lukáš Krejný. Tato farma se nachází téměř na konci obce na levé straně silnice směrem od Roudnice. Přímo k ohradám se pštrosy se dostanete odbočkou vlevo, asi po třístech metrech jste na místě. Na farmě Studánka se chová pštros hlavně pro maso, které je téměř bez tuku a s velmi nízkými hodnotami cholesterolu. Dále pro peří a kůži, která je vysoce kvalitní. V propustnosti vody předčí i kůži krokodýlí.

Většinu dnešní světové pštrosí populace tvoří pštros Africký černý, který se chová i v Židovicích.A to pro jeho odolnost. Pštros je největší žijící pták, který dokáže vyvinout rychlost 60 km/h. Dožívá se 50-60 let. Dosahuje 2,1-2,5 m výšky a 105-125 kg váhy. 80% všech pštrosů žije na farmách a v ZOO.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz