Doksany

Počet obyvatel: 374
GPS lokalizace: 50° 27‘ 16.511“ N, 14° 9‘ 39.367“ E
Nadmořská výška: 156 m n. m.

Stručná historie obce

Dějiny obce jsou od prvopočátků spjaty se zde vzniklým klášterem (je mu věnován samostatný odkaz v této knize), který založil Vladislav II. a jeho žena Gertruda v letech 1144 – 1145. Z těchto let také pochází první historicky známá zmínka o této vsi. Název je odvozen pravděpodobně, tak jako u obce Doksy, z předslovanského slova „doks, daks“ označující vodní plochu a přeneseně též močál nebo mokřinu. I z tohoto údaje by se mohlo tedy předpokládat, že lokalita byla osídlena již v době daleko dřívější, než uváděná doba zřízení kláštera.

Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1782, připadly Doksany s klášterem náboženskému fondu, který ho v krátké době pronajal kněžně Terezii Poniatowské. Poté se přes barona Jakuba Wimmera, který jej v roce 1790 koupil, dostal v roce 1804 do vlastnictví Jana Antonína Lexy z Aehrenthalu. V držení jeho potomků zůstal až do roku 1945. (Blíže u samostatného hesla o doksanském klášteře).

 

Pohled na klášterní komplex

1. Pohled na klášterní komplex s kostelem Narození Panny Marie se naskytne každému návštěvníkovi této obce.

 

Hřbitovní kostel sv. Petra a sv. Pavla

2. Hřbitovní kostel sv. Petra a sv. Pavla asi 1 km severně od kláštera je původem také románský.

V této podobě a úplném stavu byl podle svědectví probošta Josefa Míky ještě v roce 1726, kdy se přestavby ujal Oktavián Broggio. Středověké zdivo zůstalo zachováno pouze ve věži. Třebaže nedosahuje kostel významu klášterního komplexu a kostela Narození Panny Marie, je pro projíždějící zajímavou dominantou této obce. Zajímavostí je i jeho obrácená orientace.

 

Bývalý zájezdní panský hostinec

3. Oproti hlavní bráně do kláštera se v tzv. „doksanské zatáčce“ nachází v č. p. 3 bývalý zájezdní panský hostinec. Místo velice výhodné, neboť klášterní a později zámecký pivovar stál pouze přes silnici.

 

Škola v Doksanech

4. Škola v Doksanech byla postavena v zahradě v roce 1888 – 89 v místě zámečku Terespol, postaveného Terezou Poniatowskou. Tato stavba zanikla a na jejím místě dnes stojí přízemní domek č. p. 46. Jiný dům č. p. 73 je přestavbou bývalého zahradníkova domku patřícího taktéž k zámečku.

 

Nově opravovaný středověký mlýn

5. Nově opravovaný středověký mlýn leží nedaleko klášterního komplexu.

 

Kamenný obloukový můstek

6. Kamenný obloukový můstek z poloviny 18. století přes rameno řeky Ohře se nachází v sousedství mlýna.

 

Náhrobek c. a k. rakouským vojákům

7. Náhrobek c. a k. rakouským vojákům z let 1782 – 1785. Do Doksan byl přivezen a instalován na místním hřbitově v roce 1904. Původně stál na vojenském hřbitově v Praze - Karlíně.

 

Loužek – zbytek lužního lesa

8. Loužek – zbytek lužního lesa v těsném sousedství Doksan je přírodní rezervací s hnízdištěm havranů.

 

Dobová kovorytina

9. Dobová kovorytina od drážďanského kreslíře a litografa Waldemara Raua (1827- 1889).

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz