Nové Dvory, Chvalín

Nové Dvory

Počet obyvatel: 409 (společně s Chvalínem)
GPS lokalizace: 50° 26‘ 49.55“ N, 14° 10‘ 48.803“ E
Nadmořská výška: 159 m n. m.

Stručná historie obce

Počátky obce spadají do první poloviny 14. století, kdy v letech 1341 – 1342 městečko Mury na ostrově sv. Klimenta poblíž Doksan zcela zničila povodeň na řece Ohři. Zachován zůstal pouze kostel sv. Klimenta a dvě chalupy. První písemné zmínky jsou tedy vázány k této obci, kterou Vladislav II. již v roce 1146 věnoval doksanskému klášteru a k roku 1226, kdy byla Přemyslem Otakarem I. povýšena na městečko. Po zničujících povodních již však nebylo obnoveno, ale přeživším obyvatelům poskytl klášter pozemek mezi Chvalínem a Doksany, kde stával klášterní dvůr. Zde se nabízí i výklad názvu obce – nová osada na klášterním dvoře získala jméno „Nové dvory“.

S krátkými výjimkami obec zůstávala v majetku kláštera až do ukončení patrimoniální správy v polovině 19. století (např. v roce 1437 se na základě majestátu císaře a českého krále Zikmunda stali prvními známými majiteli pánové z Kolovrat).

Kostel sv. Klimenta byl zdokumentován ještě na počátku 20. století, i když v roce 1782 Josef II. zrušil doksanský klášter. V roce 1795 státní administrativa prodala opuštěný kostelík domkáři Františku Vysokému, který jej přestavil na jednopatrový rodinný domek. Samotná budova zůstala v nezměněném stavu až do roku 1911, ale dnes kostelík poznáme pouze podle portálu, který je na něm zachován. Neuvádí jej ani „Soupis památek historických a uměleckých v okrese roudnickém“ z roku 1898. Na současných turistických mapách je místo kostela i bývalého městečka Mury označeno jako Ostrov sv. Klimenta správně spadající pod Brozany. Turistické označení jej zahrnuje pod všeobecně kulturně pozoruhodná místa.

 

Pozdně gotická pískovcová Boží muka

1. Pozdně gotická pískovcová Boží muka při silnici vedoucí z Chvalína do Doksan.

 

Vjezd do Nových Dvorů

2. Vjezd do Nových Dvorů po silnici od Chvalína.

 

Střed obce s „poctivou“ žulovou silnicí

3. Střed obce s „poctivou“ žulovou silnicí.

 

Pohled z blízké silnice spojující Podlusky a Nížebohy

4. Pohled z blízké silnice spojující Podlusky a Nížebohy poskytuje přehled o krajině okolo Nových Dvorů a Chvalína s působivým panoramatem Českého Středohoří.

 

Dům postavený z kostela sv. Klimenta

5. Takto dnes vypadá dům postavený z kostela sv. Klimenta v povodní zničené vesnici Mury. Na obvodovém zdivu je patrný pouze portál a na štítě nástavba.

Chvalín

místní část obce Nové Dvory

GPS lokalizace: 50° 26‘ 5.808“ N, 14° 11‘ 48.969“ E
Nadmořská výška: 159 m n. m.

Stručná historie obce

Obec je položena na potoce Čepel stejně jako Nové Dvory, s nimiž je dnes administrativně spjata. Název této obce je, tak jako např. u Chvalšína, odvozen od slovanského jména Chval a označuje patrně „Chvalův dvůr“. První písemné zmínky o ní najdeme v majetkovém soupisu doksanského kláštera z roku 1226, ke kterému patřila v podstatě, s výjimkou propůjčení Litoměřicím králem Zikmundem, po celou dobu svojí dosavadní existence. Teprve v roce 1850, po nahrazení patrimoniální správy je i zde ustanovena správa státní. Chvalín je zemědělskou obcí, kde se pěstuje obilí a s použitím umělých závlah zelenina.

 

Komunikace od Podlusk spojuje Chvalín s centrem Podřipska

6. Komunikace od Podlusk spojuje Chvalín s centrem Podřipska – Roudnicí n. L. I zde je postřehnutelná čára oddělující současnou živicovou okresní silnici od klasické žulové silnice v obci.

 

Vkusně upravená obecní náves

7. Vkusně upravená obecní náves. V pravé části snímku je vidět kaple sv. Jana Nepomuckého.

 

Kaple sv. Jana Nepomuského

8. Kaple sv. Jana Nepomuského je dominantou návsi. Tato sakrální stavba z roku 1725 pochází pravděpodobně z dílny litoměřického stavitele Oktaviána Broggio a byla zřízena na požadavek doksanského kláštera. Kaple je postavena z lámané opuky, z valbové střechy vystupuje zděná lucerna. Ještě na přelomu 19. a 20. století byla v odborných kruzích nazývána kostelem. V současné době je, jak patrno ze snímku, nově renovována.

 

Vstupní portál kaple sv. Jana Nepomuckého

9. Vstupní portál kaple sv. Jana Nepomuckého. Vstupní pískovcový portál má na pažení vytesán letopočet MDCCXXV, nad ním ve vrcholu štítu je umístěna kartuš s reliéfním zobrazením sv. Jana a znak doksanského kláštera.

 

Kamenný kříž

10. Při silnici spojující Chvalín s Novými Dvory stojí kamenný kříž s planoucím srdcem – Boží muka.

 

Potok Čepel

11. Potok Čepel, pramenící u Ledčic a procházející Klenčí, Roudnicí n. L., Podlusky, Chvalínem a Novými Dvory, se u Doksan vlévá do Ohře. Stále nás může překvapovat časně rozkvetlými zbytky svého vegetačního doprovodu.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz