Starý židovský hřbitov v Roudnici nad Labem

Židovský hřbitov v Roudnici nad Labem se nachází v západní části dnešní Třebízského ulice. Jeho umístění v této lokalitě si vyžádala stavba kapucínského kláštera a s tím související přestěhování židovského obyvatelstva z osady zvané „Koňský trh“ do prostoru za takzvanou „Hasskou bránu“. Byl založen roku 1613 a byly sem přemístěny náhrobky ze staršího zrušeného hřbitova u Koňského trhu. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z počátku 17. století. Pohřbívalo se zde až do roku 1890 a je zde pochováno více než 1700 nebožtíků.

Posledním rabínem zdejší židovské komunity byl profesor Richard Feder, který zemřel roku 1970 v Brně a je zde i pochován. Hřbitov je majetkem Federace židovských obcí České republiky.

Zdejší hřbitov je připomínkou rozsahu a stáří židovského osídlení v Roudnici nad Labem. Místní židovská komunita nutně potřebovala místo, kde by pohřbívala své mrtvé. Vždy se snažili, z náboženských důvodů, získat pozemek do vlastnictví.

Na hřbitově nacházíme hroby ze začátku 17. století – z doby založení hřbitova. Hroby jsou typu „stéla“, tedy desky kolmo zapuštěné do země. Hroby typu „tumba“ se zde nenalézají. Náhrobky se nacházejí u nohou pohřbeného, takže nápis je vyryt do západní části kamene a hlava nebožtíka směřuje k východu.

Náhrobní kameny zhotovovali jak židovští, tak i křesťanští kameníci. Mnohé epitafy se stylově shodují s náhrobky okolních židovských hřbitovů, což patrně dokládá totožnou kamenickou dílnu, která působila v oblastech severně od Prahy. Téměř všechny staré náhrobky jsou zhotoveny z pískovce. Zcela zvláštní význam má obsah epitafů, které představují většinou jediný doklad o místní židovské obci. Téměř vždy zde nalezneme jméno zemřelé osoby, jejího otce a titul (u provdaných žen také jméno manžela). Je zde také datum úmrtí a někdy i den pohřbu. Část textu představuje vyjádření smutku pozůstalých, zásluhy pohřbeného o židovskou obec, dále přání vztahující se k posmrtnému životu nebožtíka a dobrořečení. Často jsou texty veršované, obohacené symbolickými vyjádřeními a přirovnáními.

Zajímavé jsou také reliéfy, které se objevují na některých nejstarších náhrobcích. Reliéfy zobrazují jak tradiční židovské symboly (Davidova hvězda, koruna jako znak tóry, vinný hrozen jako znak moudrosti a plodnosti, pokladnička jako znak dobročinnosti) tak rodové symboly.

Některé symboly se vztahují k povolání nebo jménu. Nápisy na náhrobcích do 19. století jsou pouze hebrejské, od poloviny 19. st. se objevují nápisy hebrejsko-německé, později hebrejsko-české.

O židovský hřbitov se starala místní židovská komunita. Po druhé světové válce, následkem nacistického holokaustu, začal hřbitov chátrat a zarůstat. Údržby a ochrany se hřbitov nedočkal ani v době komunistické diktatury. Rozpadla se ohradní zeď, byla rozbita vstupní brána a náhrobky byly vandaly povaleny a rozbity.

V polovině devadesátých let se začalo s rekonstrukcí. Celý hřbitov byl zbaven náletových dřevin, ohradní zeď byla opravena a byla osazena i nová vstupní brána. Židovský hřbitov v Roudnici nad Labem je běžně veřejnosti přístupný.

 

Hlavní vchod na židovský hřbitov

1. I když se uvádí jako místo položení starého židovského hřbitova lokalita Třebízského ulice, kde je i hlavní vchod, je možné do jeho prostoru vstoupit nově upravenou brankou z Farského ulice nedaleko zimního stadionu.

 

Typický příklad staršího stélového židovského náhrobku s hebrejským písmem

2. Typický příklad staršího stélového židovského náhrobku s hebrejským písmem.

 

Detail stélového kamene

3. Detail stélového kamene.

 

Pohled na jedno z polí hřbitova od západu

4. Pohled na jedno z polí hřbitova od západu.

 

Svažitá pole hřbitova při pohledu od spodní brány

5. Svažitá pole hřbitova při pohledu od spodní brány.

 

Novější náhrobky se svým tvarem i velikostí liší od těch starších

6. Novější náhrobky se svým tvarem i velikostí liší od těch starších. Na snímku je možné toto porovnat.

 

Hřbitovní pole se dosti ostře zvedá ve svahu proti Farského ulici

7. Hřbitovní pole se dosti ostře zvedá ve svahu proti Farského ulici.

 

Podzimní výhled z pod opadaných stromů na Zálabí

8. Podzimní výhled z pod opadaných stromů na Zálabí.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz