[Přidání odkazu]
 
[Zobrazit katalog]
Obsah: KATALOG >>> V Z D Ě L Á N Í >>> vysoke_skoly
 
 
ODKAZY: V této sekci bylo nalezeno: 61 záznamů
 
 • Adresář vysokých škol a VOŠ v ČR    kvalita úprava   dostupnost
 • Kompletní adresář vysokých škol, univerzit a VOŠ s možností vyhledávání dle oboru, kraje či názvů škol. Podrobné prezentace jednotlivých škol, informace pro kvaltiní výběr školy včetně pomůcek k přijímacím testům a radám o přijímacích zkouškách.
  http://www.vysokeskoly.com
   
 • Akta University Karluvy    kvalita úprava   dostupnost
 • Akta dokumentují pokroky a výsledky ve výzkumu v oblasti geografie - geografie a geoekologie, socioekonomická geografie, regionální rozvoj, kartrografie
  http://prfdec.natur.cuni.cz/~mak/acta/
   
 • ATC - Technická univerzita v Liberci    kvalita úprava   dostupnost
 • Autorizované školicí středisko, školení produktů firmy Autodesk, zobrazování ve 2D a 3D, počítačová podpora konstruování
  http://www.kst.vslib.cz/
   
 • B.I.B.S., a.s.    kvalita úprava   dostupnost
 • Brno International Business School, B.I.B.S., a.s. - soukromá vysoká škola s více jak desetiletou tradicí na českém trhu vysokoškolského vzdělání poskytuje ve spolupráci s britskou prestižní Nottingham Trent University tří a půlleté bakalářské (český Bc., britský BA (Hons)) a navazující dvou a půlleté magisterské studijní programy MSc v oborech Ekonomika a management a Právo a ekonomika. Výuka je vedena v českém (slovenském) jazyce. Studenti B.I.B.S., a.s. jsou registrováni jako studenti partnerské univerzity ve Velké Británii, která rovněž uděluje akademický titul a vysokoškolský diplom. B.I.B.S., a.s. je druhým rokem největším poskytovatelem manažerského programu MBA v ČR, je členem asociace CAMBAS. Studium MBA Senior Executive vysoké školy B.I.B.S., a.s. je možno studovat v Brně, Praze i Bratislavě. Studijní skupiny jsou zahajovány několikrát v průběhu roku. V nabídce studijních programů B.I.B.S., a.s. je i úzce profilovaný studijní program pro právníky – LLM zaměřený na Obchodní právo ČR a EU a prestižní doktorský program – DBA jehož výuka je vedena v anglickém jazyce.V rámci komplexního portfolia služeb v oblasti vzdělávání nabízí jedna z divizí vysoké školy (In Company Education) vnitropodnikové vzdělávání připravenéné na míru, dle konkrétních potřeb Vaší společnosti. V současné době na B.I.B.S., a.s. studuje přes 2500 studentů. Více informací naleznete na www.bibs.cz Všude by bylo dobré dávat kontakty ve tvaru: B.I.B.S., a.s. Lidická 81 Budova META 602 00 Brno Tel.: +420 545 570 111 Fax: +420 545 570 115 E-mail: marketing@bibs.cz www.bibs.cz
  http://www.bibs.cz
   
 • Carolina    kvalita úprava   dostupnost
 • Elektronický časopis připravovaný studenty žurnalistiky.Fakult socialních věd Univerzity Karlovy.
  http://www.cuni.cz/carolina/carolina.html
   
 • Ceeisa Resources    kvalita úprava   dostupnost
 • Dokumenty k mezinárodním vztahům na internetu
  http://ian.vse.cz/
   
 • Celoživotní vzdělávání    kvalita úprava   dostupnost
 • Ekonomické vzdělávání pro stavební inženýry se zaměřením na investorskou sféru a ekonomiku stavebního podniku. Popis a program studia, přihláška do kurzu...
  http://www.fce.vutbr.cz/studium/celoziv/ekonomika/default.asp
   
 • Centrum pro otázky životního prostředí UK    kvalita úprava   dostupnost
 • Ekologie, trvale udržitelný rozvoj, ekologická výchova, seznamy přednášek
  http://www.czp.cuni.cz/
   
 • CERGE    kvalita úprava   dostupnost
 • Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělavaní
  http://www.cerge.cuni.cz/
   
 • České Vysoké Uření Technické v Praze    kvalita úprava   dostupnost
 • Oficiální stránky ČVUT v Praze
  http://www.cvut.cz
   
 • Český egyptologický ústav FF UK    kvalita úprava   dostupnost
 • Historie,česká egyptologie,pedagogická činnost,partnerské vztahy,rekonstrukční práce,kontakt.
  http://www.ff.cuni.cz/%7Ekrejci/Welcome.html
   
 • Dialog    kvalita úprava   dostupnost
 • Databázový systém ČVUT v Praze
  http://www.dialog.cvut.cz/
   
 • Europeum    kvalita úprava   dostupnost
 • Europeum, společný projekt Fakulty sociálních věd UK a Právnické fakulty v Praze. Dvousemestrální, složen z části povinné a volitelné.
  http://europeum.fsv.cuni.cz/
   
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT    kvalita úprava   dostupnost
 • poskytuje vzdělání ve všech elektrotechnických oborech a oboru Informatika a výpočetní technika.
  http://www.fee.vutbr.cz/
   
 • Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská ČVUT    kvalita úprava   dostupnost
 • Stránky FJFI ČVUT v Praze
  http://www.fjfi.cvut.cz
   
 • Galerie StuArt    kvalita úprava   dostupnost
 • Expozice - Katedra výtvarné výchovy PedF Masarykovi univerzity
  http://www.ped.muni.cz/wart/
   
 • Home Page WebServeru Fakulty životního prostředí    kvalita úprava   dostupnost
 • Fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
  http://web.ujep.cz/
   
 • Informačně-poradenské centrum Univerzity Karlovy    kvalita úprava   dostupnost
 • Informace a poradenství pro studenty a zájemce o studium na Univerzitě Karlově.
  http://www.cuni.cz/cuni/ruk/ipc/
   
 • Informační systém Masarykovy univerzity    kvalita úprava   dostupnost
 • Administrativní server informačního systému Masarykovy univerzity
  http://www.is.muni.cz/
   
 • Katedra anatomie a biomechaniky    kvalita úprava   dostupnost
 • Aktuální informace pro studenty a mnoho zajímavých odkazů. Pracoviště zajišťuje výuku studentů FTVS UK, 2.LF UK a ČVUT
  http://biomech.ftvs.cuni.cz/kab/
   
 • Katedra anglického jazyka a literatury PedF MU    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové katedry , historie , studijní plány
  http://www.ped.muni.cz/weng/
   
 • Katedra archeologie ZČU v Plzni    kvalita úprava   dostupnost
 • Aktuality, věda, výzkum, studentské akce,granty,informace
  http://www.kar.zcu.cz/
   
 • Katedra biologie    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové katedry, co je třeba znát ke studiu, publikační činnost členů katedry,zajímavosti a novinky.
  http://www.ped.muni.cz/wbio/
   
 • Katedra české literatury PedF MU    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové katedry , studijní plány , historie katedry
  http://www.ped.muni.cz/wczlit/
   
 • Katedra didaktických technologií    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové katedry, novinky a zprávy, texty pro studenty
  http://www.ped.muni.cz/winf/
   
 • Katedra filosofie FF MU    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovská stránka katedry filosofie Filozofické fakulty MU Brno
  http://www.phil.muni.cz/fil/
   
 • Katedra filozofie a občanské výchovy    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové,aktuality,vzkazy,...
  http://www.ped.muni.cz/wphil/
   
 • Katedra kybernetiky ZČU    kvalita úprava   dostupnost
 • Domácí stránka oddělení umělé inteligence na katedře kybernetiky ZČU
  http://artin.zcu.cz/index-cz.htm
   
 • Katedra pedagogiky    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové katedry, věda a výzkum, odkazy na další zdroje informací.
  http://www.ped.muni.cz/wedu/
   
 • Katedra pedagogiky FF UK Praha    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovská stránka: o členech, vědecké činnosti a publikacích, informace pro studenty a zájemce o obor
  http://pedagogika.ff.cuni.cz/
   
 • Katedra politologie    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovské stránky katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
  http://www.fss.muni.cz/polit/
   
 • Katedra psychiatrie LF UK a Psychiatrická klinika FN Hradec Králové    kvalita úprava   dostupnost
 • Historie; akademická, výzkumná a léčebně preventivní činnost; další psychiatrické stránky; kontakty na zaměstnance.
  http://www.lfhk.cuni.cz/psych/
   
 • Katedra psychologie    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovská stránka olomoucké katedry psychologie. Nejrchlejší spojení na nás
  http://www.psych.upol.cz/
   
 • Katedra psychologie PedF MU    kvalita úprava   dostupnost
 • Členové katedry , informace o studiu
  http://www.ped.muni.cz/wpsy/
   
 • Katedra romanistiky    kvalita úprava   dostupnost
 • Filosofická fakulta Univerzita Palackého (užitečné odkazy týkající se hispánského světa).
  http://www.upol.cz/res/ssup/
   
 • Lékařská fakulta Hradec Králové    kvalita úprava   dostupnost
 • Oficiální stránky Lékařské fakulty Hradec Králové
  http://www.lfhk.cuni.cz/
   
 • Lékařská fakulta v Plzni UK    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovská stránka,lidé,historie fakulty,časopis Facultas nostra,pracoviště,další informace,kontakt.
  http://www.lfp.cuni.cz/
   
 • Lesnická fakulta ČZU v Praze    kvalita úprava   dostupnost
 • Historie lesnické fakulty, studijní programy, formy studia.
  http://www.lf.czu.cz/
   
 • MFF    kvalita úprava   dostupnost
 • Divize optické spektroskopie
  http://cheetah.karlov.mff.cuni.cz/
   
 • MUES    kvalita úprava   dostupnost
 • Ekonomická společnost Masarykovy univerzity - společnost přispívá k šíření ekonomické vzdělanosti nejen mezi studenty Masarykovy univerzity
  http://www.econ.muni.cz/mues/
   
 • PIKOMAT MFF UK    kvalita úprava   dostupnost
 • Aktuální ročník, archiv, tábory, temíny,...
  http://pikomat.mff.cuni.cz/
   
 • Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN    kvalita úprava   dostupnost
 • Historie, organizační struktura, výuka, výzkum, osobní stránky
  http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/pk/default.htm
   
 • Rada studentů VUT    kvalita úprava   dostupnost
 • Aktuality ze života VUT v Brně. Tyto je možné zasílat i na Váš e-mail dle kategorií a priorit. Server je provozován Radou studentů VUT
  http://www.rs.vutbr.cz/
   
 • Revue Masarykovy univerzity    kvalita úprava   dostupnost
 • Čtvrtleník MU, články, recenze, osobnosti.
  http://universitas.muni.cz/
   
 • Studentský server na VŠE    kvalita úprava   dostupnost
 • Studentský server na VŠE
  http://st.vse.cz/
   
 • Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy    kvalita úprava   dostupnost
 • Česká zemědělská univerzita v Praze. Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.
  http://www.slp.cz/
   
 • TFCZU    kvalita úprava   dostupnost
 • Česká zemědělská univerzita Technická fakulta
  http://www.tf.czu.cz/
   
 • Univerzita Pardubice    kvalita úprava   dostupnost
 • Dopravni fakulta Jana Pernera
  http://ct.upce.cz/
   
 • Ústav cizích jazyků LF    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovská stránka jazykového pracoviště Lékařské fakulty UP
  http://www.ucjlf.upol.cz/
   
 • Ústav sociální medicíny    kvalita úprava   dostupnost
 • Domovské stránky Ústavu sociální medicíny 1. LF UK
  http://www.lf1.cuni.cz/~ppetri/
   
 • VUT Brno    kvalita úprava   dostupnost
 • Fakulta strojní - informace, katedry.
  http://www-dt.fme.vutbr.cz/
   
 • VUT Brno - Fakulta Architektury    kvalita úprava   dostupnost
 • Historie fakulty, studijní program, přijímací zkoušky, dokumenty.
  http://www.fa.vutbr.cz/
   
 • Výsledky testů na VŠE v Praze    kvalita úprava   dostupnost
 • Centrální databáze výsledků průběžných i závěrečných zápočtových testů. Vyhledávání dle XNAME, zasílání e-mailem i SMS, přístup protokolem W@P
  http://vysledky.vse.cz/
   
 • Vysoká Škola Báňská - Technická univerzita Ostrava    kvalita úprava   dostupnost
 • Oficiální stránky VŠB - TUO
  http://www.vsb.cz
   
 • Vysoká škola ekonomická    kvalita úprava   dostupnost
 • 4. fakulta - statistika
  http://www.statistik.cz/
   
 • Vysoké učení technické    kvalita úprava   dostupnost
 • Brno.
  http://www.vutbr.cz/
   
 • Vysokoškolské a středoškolské studium, školy a fakulty    kvalita úprava   dostupnost
 • Vysokoškolské a postgraduální studium - portál o vzdělávaní. Střední školy, vysoké školy, univerzity a fakulty. Vyberte si studium z nabídky různých škol.
  http://studia.edumenu.cz
   
 • Výukové stránky - neurobiologie, struktura CNS aj.    kvalita úprava   dostupnost
 • Grantové stránky UK představují biologický pohled na duševní choroby .
  http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/default.htm
   

  Kamera - HORA ŘÍP

  POČASÍ NA PODŘIPSKU

  TEPLOTA

  SRÁŽKY

  Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz