ČLÁNKY
Na Říp po stopách praotce Čecha (Hora Říp a okolí - Cestování) Autor: MUDr. Ondřej Krajník
2007-06-14 00:41:53 Četlo: 7735 0 komentářů

Náš výlet začíná na parkovišti na úpatí Řípu nad obcí Rovné, ale už cestou v autě si přestavme tuto zdálky viditelnou čedičovou kupu před 25 miliony let. Tehdy Říp vystupoval do výše přes 1000 m.n.m a byl ostrovem uprostřed obrovského třetihorního moře. Postupnou činností vody se hora snižovala až na dnešních 456 m.n.m. a moře postupně ustoupilo řekám. Údolím Labe a Ohře sem v 6. století z území dnešní Ukrajiny dorazili i Slované, a tak zřejmě vznikla pověst o příchodu Čechů a o praotci Čechovi.

Délka výletu 2, 3 km

Mapa výletu:

Po vystoupení z auta a zaplacení 20 Kč parkovného se vydáme do kopce k informační tabuli ve směru červené turistické značky. Jdeme po cestě, kterou zřejmě použil i praotec Čech, když na úpatí Řípu přivedl kmen Čechů a ráno se v doprovodu stařešin rodu vydal na vrchol. Zajímavostí je, že čedičové podloží vychyluje výrazně střelku kompasu a ten zde nelze použít. Držíme se tedy dále červené turistické značky a kráčíme do prudkého kopce po betonové cestě. Asi po 400 metrech míjíme po levé ruce první skalní masiv a hned za ním je první vyhlídka z úbočí Řípu, tzv. mělnická, kde se můžeme posadit na lavičku a pohledem do okolí rozpoznat věnné město českých královen Mělník. Nezapomeňme, že v době příchodu praotce Čecha byl Říp nezalesněn, a proto se těmito neopakovatelnými vyhlídkami mohl kochat praotec po celou dobu výstupu po holém úbočí a připravovat si svůj památný proslov. Poté se vydáme do již méně příkrého svahu stále po cestě na vrchol Řípu a občerstvíme se na terase před turistickou chatou ze začátku 20. století a zakoupíme si některý ze suvenýrů, např. turistickou známku. S průvodcem můžeme absolvovat prohlídku románské rotundy sv. Jiří z roku 1126/ obr. 1/

Obr. 1 Románská rotunda sv. Jiří byla postavena v roce 1126 na památku vítězství českého knížete Svatopluka nad německým císařem Lotharem u Chlumce v témže roce.

Otevírací doba rotundy:

Červen- srpen každý den mimo pondělí- začátky prohlídek: 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30-14:00 přestávka, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30/ poslední prohlídka/

Duben, květen, září, říjen- každý den mimo pondělí a úterý.

Vstupné 20,- Kč

nebo se vydáme po žluté značce na tzv. pražskou vyhlídku a odsud dalekým výhledem obdivujeme lesknoucí se pražské čtvrti Ruzyně a Petřiny a dalekohledem rozeznáme i věže katedrály Sv. Víta, Petřínskou rozhlednu nebo letohrádek Hvězda/ nezapomeňme si dalekohled/. Z této vyhlídky je viditelné královské město Velvary, které si vyhledejte a my Vám povíme jednu z mnoha pověstí vztahujících se k Řípu a tentokrát i k tomuto královskému městu. Pověst pojednává o čertech v Čechách: kdysi se totiž čert vsadil se sv. Jiřím, že dohodí kamenem z vrcholu Řípu dál než sv. Jiří. Vzali tedy každý polovinu stejného kamene. Sv. Jiří dohodil do Velvar ke kostelu sv. Jiří a kámen se od té doby nazývá kámen dobra a čert hodil asi o 3 km méně do blízkosti obce Chržín a kámen se od té doby nazývá kámen zla. Jako mnohokrát v pověstech o čertech se musel pekelný pán smířit s porážkou. Z vyhlídky se vydáme zpět k turistické chatě a pokračujeme kolem rotundy sv. Jiří dále rovně špatně značenou cestou z mírného kopce mezi stromy až k zábradlí tzv. roudnické vyhlídky, z níž se rozkládá neopakovatelný výhled na Roudnici nad Labem a většinu Českého středohoří/ obr. 2/. Pro zajímavost Vám nabízíme stejné místo i pohled na obraze M. Alše a Vy si obrázky můžete porovnat/ obr. 3/.

Obr. 2 Možná po spatření této přírodní scenérie zvolal praotec Čech: „ Vítej nám země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi v čase potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidskou nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení do pokolení.“ , kterému tato slova vložil do úst kronikář Kosmas a po něm všichni další včetně Aloise Jiráska

Obr. 3 Obraz Mikoláše Alše- Příchod Čechův na Říp/ pokud je Vám obraz povědomý, tak jste zřejmě z Náchoda, protože obraz je namalovaný na oponě tamního divadla/

Zde si při pohledu proti proudu Labe najděme na jeho pravém břehu, nedaleko Roudnice n. L. vinohrady osázený kopec Sovice, kterému se věnujeme i v dalších výletech a povězme si, že podle pověsti kázal Mistr Jan Hus na Řípu tak zvučným hlasem, že byl dobře slyšitelný až na Sovici. Pokud máme ještě zbytky sil a jsme zdatnými sportovci pokračujeme od zábradlí roudnické vyhlídky vpravo a objevíme v lese ukryté místo, kde byl vylomen základní kámen k Národnímu divadlu v roce 1868/ označeno zchátralou cedulkou a chatrným zábradlím/ a výlet ukončíme buď obtížným sestupem z prudkého kopce mezi stromy kolmo dolů až k autu nebo zpět k turistické chatě/ obr. 4/

Obr. 4 Turistická chata vystavěná na počátku 20. století.

a pohodlnější již použitou silničkou zpět na parkoviště.

Obr. 5 Pohled z jižní věže chrámu Sv. Víta v Praze směrem na Říp

Přidat komentář může pouze přihlášený uživatel.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz