ČLÁNKY
Kniha výletů Podřipsko - Dobříň - rodiště Josefa Hory (Hora Říp a okolí - Cestování) Autor: MUDr. Ondřej Krajník
2007-05-02 11:51:08 Četlo: 5200 0 komentářů

Délka výletu: 2, 1 km
Náš dnešní výlet začíná na návsi v Dobříni, kde zaparkujeme v okolí venkovního podia pod některým z velkých kaštanů. Přejdeme k domu č.p. 4, kde se 8. července 1891 narodil básník Josef Hora.

Mapa KČT

Mapa: měřítko 1: 25 000/ upraveno z mapy KČT č. 9- Podřipsko/


Rodný dům Josefa Hory s pamětní deskou

Obr. 1- rodný dům Josefa Hory v Dobříni s pamětní deskou


Polovinu života prožil básník v Dobříni a v Roudnici n. L.. Z Dobříně chodil denně podél Labe do Roudnice nad Labem do školy, později na roudnickém gymnáziu maturoval a po rozchodu rodičů se do Roudnice nad Labem i přestěhoval. A na tuto dobu pak vzpomínal: „Čím víc člověk stárne, tím je nějak bližší své kolébce. Narodil jsem se na Podřipsku…, do osmadvaceti let jsem žil v Roudnici n. L., po světové válce jsem pak odešel do Prahy. Čím déle však jsem v Praze, tím více ve mně rostou obrazy venkova, z něhož jsem vyšel… Někdy myslím po takové chvíli, jaké by to bylo, kdyby byl otec neprodal hospodářství a kdybych se byl stal po něm rolníkem, protože jsem byl nejstarší syn. Možná, že by to bylo krásné a zdravé, ale nebyl bych se asi stal spisovatelem a býti spisovatelem je také dobré, když bere člověk tuto práci vážně a snaží se jí dát to nejlepší, co v něm je. Rolníkem jsem se tedy nestal, ale přesto se vracím duchem do rodné krajiny, jako bych tam měl opravdu co dělat, na polích, u řeky a na té žulové nábřežní cestě k městu, kudy jsem chodíval do školy… Jako spisovatel jsem dlouho vědomě nepsal o domově. Ale když se probírám svými knížkami…, všude nalézám podobu kraje vzatou odtamtud…“. Josef Hora zemřel 21. 6. 1945 v Praze po těžké nemoci.
Žulová cesta podél Labe existuje dodnes a můžeme se po ní projet při výletu č. 18 po labské cyklotrase/ označena v mapě šipkou/.

Výlet do Roudnice nad Labem:
V Roudnici nad Labem bydlel básník během studia na gymnáziu- tehdy gymnázium sídlilo v budově dnešní ZŠ Jungmannova/ šipka v mapě/ a Josef Hora docházel z č.p. 1012/ šipka v mapě/ v těsné blízkosti dnešního parku J. Hory.

Obr. 2- v tomto domě bydlel Josef Hora s tetou a matkou při gymnaziálních studiích


My se ale vrátíme před rodný dům jednoho z největších českých básníků 20. století, na jehož návštěvě se můžeme při plánování výletu dohodnout s žijící neteří básníka Ing. Dagmar Tomanovou a její dcerou Danielou Činátlovou/ vyprávění je velmi zajímavé/:

Mobilní telefon pro případné domluvení prohlídky rodného domu J. Hory: 723673613

Pro ty, kteří se na návštěvě předem nedohodli a sympatickou majitelku nezastihli na zahradě přikládáme několik fotografií z pamětní světničky básníka, kterou otevíral v roce 1947 Jaroslav Seifert.

Obr. 3- neteř básníka Josefa Hory Ing. Dagmar Tomanová v pamětní světničce


Obr. 4- zakládací listina pamětní světničky s podpisem Jaroslava Seiferta/ první v pravém sloupci/


I zvenku nás však čeká několik zajímavostí: např. pamětní deska na zdi statku od akademického sochaře Jana Jiříkovského.

S poslední informací, že statek postavil v roce 1837 prapradědeček Josefa Hory se vydáme první asfaltovou uličkou z návsi dolů směrem k Labi, po asfaltu dojdeme k prvnímu ohybu silničky a pokračujeme rovně polní cestou k Labi. Na břehu se zastavíme a můžeme pohlédnout na Roudnici n. L. v místě, kde se Labe nejvíce přibližuje k Řípu. My se vydáme vpravo po labském břehu po polní cestě, po chvilce zajdeme do dobříňského háje, který je zajímavý výskytem sněženky předjarní.

Sněženka předjarní

Obr. 5- sněženka předjarní v dobříňském háji


Obr. 6- sněženka je přísně chráněna a v době květu přebírá celý háj bílou barvu


V háji je dále označeno asi 20 košatých dubů symbolem památný strom. Jdeme dále po lesní stezce a asi po 150 metrech se dostáváme na louku rozloženou přímo na břehu Labe, na protějším břehu vidíme obec Kyškovice a její část Hamráček/ šipka v mapě/, kde chalupařil spisovatel M.V. Kratochvíl až do své smrti v roce 1988. Po louce dojdeme až k bývalému labskému brodu vyznačenému betonovými deskami, který již není používán a je záložní pro vojenské účely. Dále rovně je podél Labe rekonstruována cesta do Kozlovic. Z Kozlovic je krásný výhled na vinice na Sovici a v Brzánkách.
My ale zabočíme vpravo a po lesní cestě znovu mezi památnými duby dojdeme k asfaltové cestě, která pokračuje, lemována veřejným osvětlením, zpět na náves obce Dobříň. Cestou vidíme několikrát vrchol hory Říp na pozadí ovocných sadů založených panem Aloisem Koňasem, legendárním roudnickým ovocnářem, který pěstoval nejlepší broskve na sever od Alp. Podle jeho příběhu byl natočen dokonce televizní seriál podle scénáře M.V. Kratochvíla/ „ Adam a Eva“/ s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Na návsi náš dnešní výlet končí, ale ještě se sem vrátíme. Dobříň je totiž dostupná i MHD, vlakem, lodí nebo na kole.

Přidat komentář může pouze přihlášený uživatel.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz