ČLÁNKY
Kniha výletů Podřipsko - Biskupská Roudnice nad Labem (Hora Říp a okolí - Cestování) Autor: MUDr. Ondřej Krajník
2007-04-01 18:10:57 Četlo: 11969 0 komentářů

Výlet začíná u informačního centra v Roudnici nad Labem, kde je možno si za poplatek objednat odborného průvodce. My si ale poradíme sami a podle mapky půjdeme směrem na roudnický most.

Mapa výletu

Cestou míjíme v dolní části náměstí sochu druhého českého biskupa Vojtěcha, který při své cestě do Magdeburku směřuje k dávnému roudnickému brodu přes Labe v místě, kde se řeka Labe nejvíce přibližuje k památné hoře Říp. Přicházíme kolem zámecké zdi na most a všimneme si po pravé ruce kopie znaku Jana IV. z Dražic.

Znak biskupa Jana IV. z Dražic

Znak biskupa Jana IV. z Dražic (originál je uložen v Podřipském muzeu)

Přejdeme na levý chodník a po levé ruce přibližně v místě křížení železnice a dnešního mostu si můžeme představit gotický most z r. 1340, který nechal postavit Jan IV. z Dražic a který zničila švédská vojska za třicetileté války. Jeho začátek byl přibližně v místě začátku dnešního mostu a na druhém břehu most končil asi o 10 m níže po proudu řeky. Byl to třetí nejstarší kamenný most na našem území.

Jdeme dál po mostě asi do jeho poloviny a rozhlédneme se po proudu toku Labe, kde vidíme přímo pod sebou krásně udržovaný Slavičí ostrov, který je ve správě povodí Labe. Odtud obdivujeme nejkrásnější roudnické panorama na levém labském břehu s většinou roudnických památek, které jsou zřetelné i na původním panoramatu města ze 14. století.

Roudnický hrad

Panorama Roudnice nad Labem ze 14. století (autor neznámý)

Jen zvonice v té době ještě nestála a autor si ji na dobový obraz nesprávně doplnil.

Děti nechme počítat roudnické věže a porovnejme počet s přiloženým panoramatem.

Potom se vrátíme zpátky na začátek mostu, u sochy Čechie přejdeme znovu na druhý chodník a sejdeme po schodech pod most a pokračujeme na Náměstí Jana IV. z Dražic směrem k hotelu Koruna. Před hotelem vejdeme do č.p. 101, kde je vstup do Podřipského muzea, které určitě navštívíme.

Otevírací doba denně 10:00- 12:00, 12:30- 16:00 hod, pondělí zavírací den.

Najdeme zde fotoreprodukce dnes nepřístupných prostor např. zbytky kamenného biskupského hradu.

Románský sál z 12. století

Pohled do románského sálu ze 12. století v zachovalé části roudnického hradu

Výlet do roudnického hradu:
Za těmito hradbami, v dodnes zachovaném románském sále se mohl setkat Karel IV. s italským básníkem Petrarkou, který zde rovněž prokazatelně pobýval a kterému zřejmě více než o Karla IV. šlo o opěvování Karlovy třetí ženy Anny Svídnické, údajně nejkrásnější ženy Evropy XIV. století. Jeden z básníkových dopisů Anně se zachoval dodnes. Italský temperament se po stoletích nemění.

Nebo původní podobu roudnického kamenného mostu včetně původních dodnes uchovaných trámů a kvádrů starých 700 let, interiéry chrámu i kláštera, reprodukce nejslavnějších gotických obrazů nalezených v Roudnici nad Labem, předměty nalezené při opravách kláštera Augustiniánů.

Po prohlídce určitě velmi zajímavého muzea se vypravíme kolem hotelu Koruna do Havlíčkovy ulice, kde si na volném prostranství po pravé ruce (naproti chrámové zdi) můžeme představit původní zástavbu židovského města.

Havlíčkova ulice

Podoba Havlíčkovy ulice před odstraněním židovského města v 70. letech 20. století

Pokračujeme po chodníku kolem pramene železité vody, který dal Roudnici nad Labem její název a který vytéká z chrámové zdi, dojdeme ke křižovatce, kde zahneme vlevo do ulice Komenského a stojíme před vstupem do chrámu Narození Panny Marie. Pokud je chrám uzavřen vydáme se asi 20 metrů do kopce kolem zevního obvodu kláštera Augustiniánů a po schodech vystoupáme ke dveřím dnešního probošství a po zazvonění na označený zvonek si domluvíme prohlídku s panem farářem nebo panem kostelníkem.

Možno domluvit i telefonicky na čísle 416837125 přímo s páterem Markem Miškovským

Vyprávění je velmi poutavé a interiéry velmi cenné.

Východní ambit kláštera Augustiniánů

Pohled na východní ambit kláštera Augustiniánů postavený Vilémem z Avignonu v r. 1333- 1340

Jde o nejstarší klášter tohoto vzdělaného řádu u nás. Za těmito zdmi vznikaly první opisy Kosmovy kroniky či např. Klaretův slovník. Tento uměnímilovný řád zakoupil první gotické obrazy na našem území, které mají dnes nevyčíslitelnou cenu- viz. Výlet do Prahy.

Výlet do Prahy:
Pokud Vás zaujaly kopie těchto slavných obrazů při prohlídce chrámu a kláštera udělejte si výlet do kláštera sv. Anežky České v Praze a navštivte stálou expozici obrazů Středověké umění v Čechách a střední Evropě otevírací doba denně 10.00- 18:00 hod, pondělí zavírací den, kde uvidíte i tři nejslavnější roudnické obrazy:

Zbytky relikviáře sv. Ondřeje, sv. Jana a sv. Petra- nejstarší gotický obraz na našem území

Roudnická madona- pomohla uzdravit Jana Očka z Vlašimi od moru

Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi- nejuznávanější portrét Karla IV. u nás

Po tomto zážitku vyjdeme znovu na ulici a směrem k železniční trati projdeme pod kterýmkoliv viaduktem k Labi a po krásně upraveném nábřeží jdeme zpátky k mostu. Zde odbočíme vpravo a vrátíme se Arnoštovou ulicí zpět na Karlovo náměstí před infostánek. V infocentru můžeme zakoupit např. turistickou známku.

Přidat komentář může pouze přihlášený uživatel.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz