ČLÁNKY
Ocenění pro Galerii moderního umění (Kultura - Aktuální dění) Autor: Jiří Podrábský DiS
2011-06-07 10:15:33 Četlo: 6810 0 komentářů

Ve čtvrtek 19. května vyvrcholil devátý ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v pomyslném středobodu českého muzejnictví, v Pantheonu historické budovy Národního muzea v Praze. Za rok 2010 se do soutěže přihlásilo padesát muzeí a galerií. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem byla jednou z nich. Ve velké konkurenci se dostala do úzkého výběru nominovaných a odnesla si Zvláštní ocenění v kategorii, v níž zvítězila výstava Karla Škréty v Národní galerií v Praze. Soutěž, vypisovaná Ministerstvem kultury a Asociací muzeí a galerií České republiky, za téměř deset let svého fungování dosáhla značné prestiže v očích odborníků i široké veřejnosti. Jejím hlavním cílem je upozorňovat na špičkové výkony a vůbec přispět ke zviditelnění práce muzeí a galerií.

Soutěž probíhá ve třech hlavních kategoriích: Muzejní počin, Muzejní publikace a Muzejní výstava roku. Právě do této kategorie se přihlásila roudnická Galerie moderního umění s výstavou Hans Hesse / Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem (16. 12. 2010–6. 2. 2011). Porota, která po celý rok navštěvovala, poznávala a hodnotila soutěžní projekty, právem ocenila velké, ne-li monumentální počiny jako výstavu Karla Škréty (Národní galerie v Praze) nebo třísvazkový katalog k výstavě Olomoucké baroko (Muzeum umění Olomouc). Mezinárodní spolupráci vyzdvihla u další mimořádné události loňského roku, zasazené do krásného prostředí staroměstského Domu U Kamenného zvonu (Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, Muzeum hlavního města Prahy). Tyto projekty spojuje svrchovaná kvalita, mezinárodní přesah, několikaletá příprava a tým, čítající na desítky a desítky spolupracovníků.

 

Společná fotografie z Pantheonu Národního muzea v Praze po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Gloria musaealis 2010. Uprostřed Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, vedle vpravo restaurátor Jiří Brodský, vlevo Jana Ryšánková, radní pro kulturu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Foto: Radek Spála.

 

Mezi celkem pětasedmdesáti přihlášenými projekty dokázala porota soutěže ocenit i práci menších muzeí a galerií, jejichž poslání spočívá hlavně v práci pro region a jeho obyvatele. Vzhledem k dosud opomíjeným tématům nebo novátorským přístupům ale také tyto výstavy, muzejní expozice nebo knihy mohou dosáhnout nadregionálního významu. V kategorii publikace roku tak zabodovala průkopnická a graficky neobyčejně vydařená kniha Skleněné vánoční ozdoby (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou). Připomeňme ještě nové Muzeum lidových pálenic (ano, muzeum ovocných destilátů), zaměřené na poněkud opomíjenou součást tradiční lidové kultury (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) nebo neotřelou a hlavně nedogmatickou stálou expozici o husitství a jeho historických souvislostech (Husitské muzeum v Táboře).

Mezi tyto v nejlepším slova smyslu regionální instituce patří i Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, která získala Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní výstava roku. Jak při přebírání ceny zdůraznila ředitelka galerie Alena Potůčková, výstava završovala jubilejní rok galerie, jež slavila sto let existence a postupně připomínala okolnosti svého vzniku (výstava August Švagrovský a jeho sbírka), další hvězdné okamžiky své historie a vystavovala samozřejmě také současné umění. Těžko by jinak dostála odkazu zakladatele, mecenáše a sběratele Augusta Švagrovského, kdyby se nevěnovala jak modernímu umění, tak aktuálnímu dění na výtvarné scéně.

Oceněná výstava ukázala všech dvanáct deskových maleb pozdně středověkého Pašijového cyklu z roudnického kostela Narození Panny Marie. Po čtyřletém restaurování, a navíc z nového úhlu pohledu: instalace volně evokovala středověký oltář. Zcela současnou duralovou konstrukci, na níž byly obrazy zavěšeny, zdarma navrhla, zhotovila a zapůjčila roudnická firma Miloš, s. r. o. Důležitý byl přínos v uměleckohistorické oblasti. Galerie k výstavě vydala katalog s obsáhlou studií našeho předního odborníka na středověké umění, prof. Jana Royta z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň šlo o hold práci restaurátorů, ak. mal. Jiřího Brodského a ak. mal. Petra Bareše. Díky nim máme, na rozdíl od několika nebo spíše mnoha generací před námi, možnost vidět malby Hanse Hesseho a jeho dílny v podobě velmi blízké té z roku 1522. To dokládalo v první řadě jak samotné dílo, tak dokumentace restaurátorské práce i zejména dětem určený pohled do restaurátorových skříněk s jeho nástroji.

Pohled do výstavy Hans Hesse / Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem (16. 12. 2010–6. 2. 2011) v Galerii moderního umění. Foto: Petr Randák 2010.

 

 S Alenou Potůčkovou přebíral cenu zástupce dvojice restaurátorů, Jiří Brodský. Spolu s pracovníky roudnické galerie slavnostnímu vyhlášení výsledků přihlíželi také zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, radní pro kulturu Bc. Jana Ryšánková a vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Radek Spála. Svému zřizovateli, Ústeckému kraji, a Městu Roudnici nad Labem vděčí galerie za podporu a záštitu nad programem celého jubilejního roku 2010, tedy včetně oceněné výstavy Pašijového cyklu Hanse Hesseho.

Neméně vděčná je Galerie moderního umění svým dalším příznivcům a hlavně – svým návštěvníkům. Mohou si být jisti, že zvláštní ocenění v IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která představuje značku kvality, galerie vnímá jako poctu, vzpruhu i závazek.


Andrea Turjanicová, kurátorka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem


Přidat komentář může pouze přihlášený uživatel.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz