ČLÁNKY
Doksany - románskou kryptu stráží řádové sestry (Hora Říp a okolí - Cestování) Autor: MUDr. Ondřej Krajník
2007-11-03 13:51:39 Četlo: 4972 0 komentářů

Dnešní výlet je pro celou rodinu určitě velmi zajímavý. Je plný historických i přírodních zajímavostí, a tak se k němu návštěvník rád často vrací. Smutnou skutečností je zchátralý areál původně slavného kláštera a klášterní zahrady, který volá po opravě. Pozitivním faktem je návrat řádových sester premonstrátského řádu, které přišly z Polska a Moravy a které se snaží vrátit klášteru jeho původní význam.

Mapa výletu:

Délka výletu: až 3 km

Autem zastavíme před vstupem do areálu kláštěra v ostré zatáčce dřívější silnice E 55 z Prahy na Teplice v obci Doksany. Projdeme vstupní branou na I. nádvoří, kde se rozhlédneme a poznáme téměř zničenou budovu bývalého pivovaru, mariánský sloup a budovu dřívější prelatury, kterou nechali pozdější majitelé přestavět na zámek. Za vstupní branou můžeme odbočit vlevo a po cestě dojít k zámeckým schodům, kde narazíme na zamčenou branku. Proto sestoupíme po vedlejším svahu a sejdeme ke košatému stromu, který stojí pod zámeckými okny a v kterém poznáme vzácný jinan dvoulaločnatý.

Obr. 1 pohled na jinan dvoulaločnatý přes můstek vedoucí k zámku ze zámecké zahrady

Pokud chceme projít po mostě do zámecké zahrady musíme počítat nejméně s 1 hodinovou procházkou mezi cennými dřevinami. Procházíme i kolem zchátralého bazénu/ dětem hrozí pád do bazénu/ a dále kolem několika dříve výstavních altánů. Po krátké procházce se vrátíme na I. nádvoří a po hlavní cestě pokračujeme na II. nádvoří, kde si všimneme sousoší Panny Marie s kněžnou Gertrudou.

Obr. 2 sousoší Panny Marie a královny Gertrudy na druhém nádvoří kláštera

Jméno Gertruda si zapamatujeme, protože je to zakladatelka zdejšího kláštera a první manželka krále Vladislava II..

Poznámka:
Ke králi Vladislavu II. se vrátíme podrobněji, neboť je to první český král, který získal královský titul dědičně a v Čechách vykonal mnoho zásadních změn. Např. přestěhoval sídlo českých králů z tehdejšího Vyšehradu na Pražský hrad, přivedl do Čech několik církevních řádů/ mezi nimi i premonstráty/ a založil několik klášterů/ Strahov, Doksany/, vystavěl předchůdce Karlova mostu, most Juditin/ Judita byla jeho druhou ženou/. Navíc se dodnes traduje jeho přezdívka král „ lidojedů“, protože při dobývání Milána v severní Itálii použil zastrašování nepřítele a v českém vojsku nechal napéci knedlíkové těsto z kterého vytvořili bojovníci figuríny kojenců, které pak opékali na ohních pod hradbami hrdého královského města, které se do několika dnů vzdalo.

Tolik z hodin dějepisu a nyní se vraťme k soše královny Gertrudy, která v roce 1144 klášter založila jako ženský premonstrátský klášter a kterému byla jejím manželem Vladislavem II. přidělena četná privilegia, včetně darování několika okolních obcí. Ve středověku soupeřil klášter hospodářským významem s Roudnicí n. L. i Litoměřicemi a patřilo k němu až 30 okolních obcí. Teprve Josef II. ho nechal zrušit a budovy přešly pod správu světských držitelů, kteří si areál upravili jako výstavní zámek. Posledními držiteli zámku byly Aerenthalové, jejichž přínos byl značný, přesahuje ale rozsah našeho výletu. My se vrátíme do středověku, kdy se klášter potýkal s rekonstrukcemi po několika požárech. Nám již z Roudnice nad Labem známý kníže biskup Jindřich Břetislav zde mezi lety 1192- 1197 vystavěl velký románský kostel, z něhož se nám zachovala původní krypta se 4 řadami sloupů, která je častým cílem dějepisných školních výletů.

Obr. 3 románská krypta v podzemí kostela Nanebevzetí Panny Marie, skvělá ukázka monumentálního stavitelství v Čechách konce 12. století, každý sloup měl v originálním pojetí jinou patku i hlavici, což se při pozdějších opravách na několika místech nepodařilo dodržet a některé sloupy jsou dnes stejné

Sám stavitel je v ní pochován, jeho hrob ale nebyl nikdy nalezen. Dnes kryptu stráží již několik let znovu řádové sestry premonstrátského řádu, které spravují i v letech 1710- 1720 dostavěný skvostný barokní chrám Narození Panny Marie postavený na románských základech nejspíše T. Haffeneckerem. Kostel je rekonstruován a patří k architektonickým perlám na Podřipsku.

Obr. 4 barokně přestavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na základech románského kostela a jeho interiér je vyzdoben nejlepšími umělci své doby/ malíř Petr Brandl- namaloval oba oltářní obrazy s motivy života Panny Marie, J. Biebl- namaloval cyklus spojující všechny premonstrátské kláštery tzv. obrazový životopis sv. Norberta, který je patronem řádu, či sochař František Preiss, který vytvořil sochy českých patronů, které jsou umístěné na hlavním oltáři- zcela vpravo např. sv. Václav s praporcem/

Obr. 5 venkovní pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie

Před odjezdem si nezapomeňte zakoupit v místní prodejně některý ze suvenýrů, např. turistickou známku.

Domluva prohlídky románské krypty i barokního kostela je možná pouze v sobotu po předchozí dohodě s Páterem Anselmem Křížem v budově proboštství nebo telefonicky.

Pokud jste prohlídkou znaveni a myslíte si, že poznávací možnosti tohoto výletního místa jsou již vyčerpány, tak se mýlíte. Doporučíme vám krátkou vycházku po okraji místní přírodní chráněné rezervace zvané Loužek, což jsou zbytky lužního lesa na břehu zde protékající řeky Ohře. Pokud chcete tedy absolvovat i tuto hezkou vycházku vraťte se k autu, postavte se zvenku čelem k hlavní bráně a vlevo mezi areálem klášterních budov a hlavní silnicí se po cestě vydejte až k nově upravenému jezu na řece Ohři. Po můstku nad jezem se dá přejít suchou nohou až na ostrov Sv. Klimenta, který jsme už v našich výletech také navštívili.

Přidat komentář může pouze přihlášený uživatel.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz