ČLÁNKY
Gotický kostel ve Vetlé (Hora Říp a okolí - Cestování) Autor: MUDr. Ondřej Krajník
2007-09-03 17:23:42 Četlo: 4445 0 komentářů

Tentokrát začíná náš výlet v obci Vetlá, přímo na návsi před bývalou farou, dnes hostincem, kde zaparkujeme. Vystoupíme z auta a rozhlédneme se po obdélníkové návsi, které dominuje cíl naší cesty kostel sv. Jakuba Většího, který byl postaven v románském slohu již ve 12. stol..

Délka výletu: 2, 3 km


Mapa výletu:

 

Dnešní podoba je z 3. čtvrtiny 14. století, tedy doby tzv. krásného slohu, který se prosazoval na našem území za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. a ovlivnil celou tehdejší Evropu. Unikátním zástupcem vesnického kostela z této doby je právě kostelík ve Vetlé.


Obr. 1- pohled na kostel svatého Jakuba Většího od rybníka


Přístupný bohužel není, ale jeho interiér si lze představit z obr. 2, 3, 4. Nejstarší část je v místech pod věží, nejblíže rybníku, která je ještě románská. Gotický kostelík je dvojlodní, kdy hlavní loď je uprostřed podepřena štíhlým pilířem, který podepírá 4 pole/ některé prameny udávají 5 oddělení/ křížové klenby a je pokládán za nejhodnotnější kostelík se střední podporou v Čechách. Pokud ho chcete vidět otevřený, přijeďte na Jakubskou pouť vždy první sobotu po svátku svatého Jakuba.

 

Obr. 2- půdorys kostelíka s nejstarším zdivem v jihozápadní části poblíž dnešní věže/ označeno černě/

 

 

Obr. 3- pohled do hlavní lodě s typickým středním úzkým pilířem.

 


Obr. 4- pohled do presbyteria kostela.Název obce je odvozen ze staročeského a ruského slova vetla, které zamená vrba. Poslední vrba u rybníka Jordán naproti kostelu byla ale vykácena v r. 2005. Hrozilo totiž poškození pomníku padlým z 1. světové války, který se nachází v těsné blízkosti rybníka. Po prohlídce návsi můžeme po modré turistické značce vyrazit za kostelík směrem ke hřbitovu/ zde najdeme jednu z posledních vrb v obci/. Za hřbitovem na prvním rozcestí odbočíme vpravo a odtud po místní cestě stoupáme již mimo turistickou značku na severní svah vrchu Sovice. Za sportovní střelnicí odbočíme vpravo polní cestou do kopce a asi po 100 metrech vyjdeme u přečerpávací vodní nádrže, která byla vybudována v r. 1968 a která čerpadly přivádí vodu z Labe, kterou pak systémem Vltava VIII zavlažuje svahy osázené vinnou révou, které jsou na druhé straně vrchu. Zastavme se na tomto místě poblíž přečerpávací nádrže, odkud je i přes množství náletových dřevin krásný výhled na panorama Českého středohoří orámované typickým tvarem hory Sedlo


Obr. 5- Hora Sedlo- jedna z dominant zdejšího kraje


a ještě typičtější siluetou hradu Hazmburk na straně druhé. Pro zalesnění samotného vrchu Sovice není výhled na klikatící se Labe mezi Štětím a Roudnicí nad Labem úplný a zvláště v létě není přes bujnou vegetaci téměř vidět. Samozřejmě že zvědavý rodič může po jedné z mnoha pěšin vystoupat do prudkého kopce za touto ojedinělou vyhlídkou a pořídit alespoň fotodokumentaci. Po eventuálním zdolání vrcholu Sovice náš výlet končí a stejnou cestou se vrátíme před kostelík k parkovišti. Můžeme jít i přímo pod nádrží úzkou pěšinou a vyjdeme nedaleko hřbitova.

P.S.
Pokud chceme vidět ještě jednu zajímavost a spatřit hrob podřipského buditele Josefa Hochmanna, který působil ve Vetlé jako farář v letech 1860- 1873 navštivme na zpáteční cestě ještě místní hřbitov


Obr. 6- Hrob Josefa Hochmanna na hřbitově ve Vetlé- panorama Českého středohoří s Milešovkou v pozadí/ Milešovka je v centru obrázku, hledaný hrob vpravo/


Poznámka:

Kostelík není běžně přístupný, a proto Vám jeho rozměry přiblížíme v číslech. Veškerá fakta jsou z historického pojednání Dr. Matějky z roku 1898:

Věž je původní románská v rozích vystavěná z pískovcových nárožníků a po stranách vyzděná opukovými kvádříky. Její původní výška byla poloviční proti dnešní zmodernisované podobě, síla stěn zůstává 1 m po celém obvodu a rozměry jsou 3,6 x 3,6 m. Věž stojí v západní části kostela. Loď je složena z 5 oddělení křížové klenby. Každé z 5 oddělení křížové klenby je zaklenuto na terčovitý svorník uprostřed pole- svorníky lze na fotografii dobře spočítat. Jiným pohledem můžeme hlavní loď rozdělit na dojlodí, které je podepřeno jen jedním úzkým sloupem vysokým 8,4 m. Celkem je hlavní loď od západu na východ dlouhá 9,6 m a od severu na jih 10,5 m, od presbyteria je loď oddělena 6 m vysokým vítězným obloukem. Dnešní vstup je z jižní strany přes původní gotickou předsíň. Při vstupu procházíme postupně 2 gotickými vstupními portály. Presbyterium, neboli kněžiště je místo odkud duchovní vede mši svatou a ve Vetlé má rozměry 13x 7 m. Okna jsou zde původní, tedy gotická, umístěná ve vrcholech poloviny osmistěnu směřujícího na východ. Směrem k hlavní lodi je presbyterium zaklenuto ještě 2 poli obdélníkové křížové klenby. Původní oltář od Mistra Slavětínského oltáře je uložen v Národním muzeu v Praze. Sakristie ústí do presbyteria ze severu a byla přistavěna později. Kostelík naplňuje hlavní myšlenky gotiky vrchovatě, neboť Váš pohled směřuje skutečně stále vzhůru a prostor je vzdušný a prosvětlený.


Přidat komentář může pouze přihlášený uživatel.

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz