AKTUALITY
Pozvánka na adventní koncert 2011-11-16 21:37:48

Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem uvedou v neděli 27.11. 2011 v 18oo v kostele Narození Panny Marie

 

ADVENTNÍ KONCERT

Barokní Duchovní Muziky VESPERAE „In Stylo Luxuriante“

Aneb „Mariánské“ NEŠPORY „v přepychovém slohu“ c. 1650

 

V

esperae (z latinského vesper = večer, italsky Vespro, česky Nešpory) jsou v tradici římskokatolické církve večerní modlitbou breviáře, tedy jakýmsi pravidelným „modlitebním zastavením“ na konci celého dne, sestávající především ze čtení nebo zpívání vybraných žalmů. Navíc jsou přidány Hymnus (tedy strofická píseň k určitému světci nebo svátku), novozákonní kantikum Magnificat, případně některá mariánská antifona. Podle toho kterého svátku je každý z žalmů uveden svou vlastní krátkou antifonou, která se v chorální praxi opakuje i po žalmu, ale od 16. století se ustálil zvyk nahradit toto opakování „figurálním“ zpracováním  („figura“ = hudebně-řečnické ztvárnění slov), tedy hudbou umělou, či varhanní mezihrou. Nešpory tak v sobě spojily od doby „baroka“ hned dvě funkce: bohoslužbu s koncertem. Naši předkové totiž neznali pojem a žánr naší „vážné hudby“, neměli možnost slyšet nic jiného, než hudbu v kostele, hospodě nebo na tržišti, nebo si zkrátka sami pro sebe zahrát a zazpívat... Každodenní jednoduché, krásné a vznešené, ale přece jen jednotvárné chorální zpívání bylo tak zpestřeno, nešpory sloužily jak meditaci Ducha, tak potěše ucha... V Evropě 17. století kraloval italský, benátský komposiční styl, tedy i v důležitém městě Jindřichově Hradci. Adamu Michnovi z Ottradovic tento styl nebyl cizí, sám se s ním báječně vyrovnal ve své sbírce „Officium Vespertinum z roku 1648. Dnes porovnáme Michnovu muziku s okolní.                                     

   Michael Pospíšil

Muzika Pánu od Pánů:

Claudio Monteverde, Giovanni Antonio Rigatti,

Gian Pierluigi da Palestrina, Adam Michna z Ottradovic, etc.

 

zpívají a na dobové nástroje hrají žáci a hosté

Letní Hudební Dílny

v Jindřichově Hradci,

soubor

:II:RITORNELLO:II:

vede

Michael Pospíšil

 

Adventní koncert 

Autor: Jiří Podrábský DiS

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz