AKTUALITY
Zakončení Libochovického divadelního léta 2011-06-24 09:12:15
Přikročujeme nyní k nejdůležitějšímu při vedení divadla, ku zkouškám. Radíme jichž odbývat čtvery. Více zkoušek zevšední herci ochotnickému hru samu, on spoléhá na to, že umí slova nazpaměť.

Vážení / přátelé

Těmito slovy začínají Stručná pokynutí pro ochotníky, tak jak je v roce 1861 napsal český propagátor amatérského divadla V. Ž. Dovolvský.
A těmito slovy bych Vás rád všechny pozval na Slavnostní zakončení 54. ročníku přehlídky amatérského divadla Libochovické divadelní léto 2011.
Možná je to podivné zvát Vás na předávání cen a oceňování nejlepších. To však je jen část večera. V jeho průběhu se budeme vracet k radám páně Dovolvského a citovat jeho pokynutí ochotníkům jež jsou i po těch 150 letech, co byla napsána, přesná a smysluplná. Mnohdy však zdánlivě nesmyslná a i úsměv vyloudí na tváři.

Přijměte tedy pozvání Divadelního Spolku Scéna Libochovice a přijďte v sobotu 25. června 2011 od 18 hodin do Kulturního střediska U Tří lip pochválit potleskem nejlepší amatérské soubory letošního ročníku Libochovického divadelního léta a poslechnout si sto padesát let stará Stručná pokynutí pro ochotníky.

Jaromír Tlustý
Divadelní spolek Scéna Libochovice

PS. A buďte dochvilní neboť jak praví V. Ž. Dovolvský:

Každý, kdo v představení jest zaměstnán, nechť se o hodinu dříve, před počátkem do šatnice dostaví. Odloží oblek svůj na místo příhodné, šat divadelní sobě určený si prohlédne, by nic nescházelo, k ruce si ho položí a počne se oblékati způsobem tímto: (zbytek pokynutí se dozví ten, kdo v sobotu přijde...)
Autor: Jiří Podrábský DiS

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz