AKTUALITY
Hora Říp 2011-05-01 12:30:08

Říp je slovo původu keltského, převzali ho Slované a my ho dnes používáme. To slovo je stejně zajímavé jako podoba a umístění hory Říp. Pověst o praotci Čechovi vážnost  místa ještě podtrhuje.

První Slované přišli do údolí Vltavy a Labe a nejprve osídlili oblast mezi Řípem a Prahou. Pražská keramika zde nalezená to dokazuje. Slované nahradili v této oblasti Kelty a Germány.

 Udržení se  v oblasti mezi  Prahou a Řípem po několik století znamenalo nárůst slovanského obyvatelstva z počátečních 50 000 přistěhovalců v 6. století na několikanásobek ve století desátém.  Po několika nesmělých pokusech o založení státního útvaru se pevné státní zřízení objevuje v 10. století a Přemyslovci zde zakládají první knížectví, první prokázaný kníže se jmenuje Bořivoj a první křesťanské kostely se objevují v Praze, Levém Hradci, Budči a na Řípu. Stát postupně vyplňuje prostor po Velkomoravské říši a v této rozloze trvá dodnes.  Praha se stává hlavním městem budovaného státu, římsko- katolické vyznání jeho duchovní oporou.

Knížata budovala kamenné hrady a zakládala města/ Mělník, Slaný, Žatec, Louny, Litoměřice…/

Biskupové se usadili v Praze a své letní sídlo umístili na úpatí mýtické hory Říp do Roudnice nad Labem.

Tak se stalo, že nejstarším českým kamenným hradem byl knížecí Pražský hrad a hned druhým byl biskupský hrad roudnický. Nejstarším kamenným mostem byl královský  Juditin most v Praze a hned třetím nejstarším byl biskupský most v Roudnici nad Labem.  Potvrzením centrální pozice Řípu v našich dějinách je i zbudování kamenné románské rotundy na vrcholu hory už v r. 1126. Říp a krajina kolem Řípu je tedy stále faktickou i mýtickou oporou české národnosti, i když dnes se na řízení státu nepodílí kníže a biskup, ale nahradili je demokratické instituce.

Spolek Říp si velmi váží kulturního dědictví po předcích a krajinu pod Řípem nazývá stejně jako národní buditelé Podřipskem. Za centrum oblasti považujeme stejně jako naši předci Roudnici na Labem.

Při dnešním spolkovém výletě jsme kontrolovali stav vyhlídek z úbočí Řípu, které spravujeme od roku 2008. Od roku 2008 vyměňujeme poškozené informační tabule a kácíme náletové dřeviny bránící výhledu. Za odbornou pomoc při kácení náletových dřevin děkujeme ČSOP Roudnice nad Labem. Za důvěru při udržování  Mělnické, Pražské a Roudnické vyhlídky  děkujeme majiteli hory rodině Lobkowiczů.

Spolek

Spolek Říp pod Řípem 30.4.2011.

Autor: MUDr. Ondřej Krajník

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz