AKTUALITY
Pivovar a jeho budoucnocst 2011-04-03 18:33:29

Pivovar v budoucnosti- plány a současnost. 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci připaravili prezentaci studentských prací " Pivovar 2020".

Modely pivovar

Všechny 3 nápady studentů na využití budovy pivovaru byly velmi zajímavé/ prostřední realizace se jmenuje parník na Labi v Roudnici n. L./ 

Zájemci o aktuální dění kolem barokního pivovaru v Roudnici nad Labem se mohli seznámit se zajímavými nápady, které prezentovali studenti architektury. Společným jmenovatelem všech 3 návrhů bylo navržení tržnice v přízemních barokních prostorách přístupných z ulice, návrh minipivovaru a umístění divadelního sálu pro 400 osob. Tento sál by umožňoval např. pořádání větších plesů na Podřipsku. Všechny návrhy navíc začleňují pivovar do centra města Roudnice nad Labem. Diskusi moderovali ředitelka GMU v Roudnici n. L. PhDr. Alena Potůčková a Ing. arch. Petr Jánoš.

Na otázky diváků odpovídali kromě studentů i starosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban a radní Ak. mal. Jiří Brodský.

Přítomní zástupci města bohužel potvrdili, že odkoupení budovy od současného vlastníka za navrhovaných 5 mil. Kč není zatím ve finančních možnostech města. Provizorní zastřešení budovy, které by památku alespoň prozatím zachránilo je v pravomoci stavebního úřadu Roudnice nad Labem a město tuto variantu podporuje. Záchrana pivovaru by znamenala vzestup sebevědomí města i regionu.   

 

Autor: MUDr. Ondřej Krajník

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz