AKTUALITY
Roudnické noviny 2010-11-07 16:59:30

Reakce na článek Případ Pivovar, aneb jak si nechat z městského opravit barák zveřejněná v zářijových Roudnických novinách, která byla redakčně zkrácena bez vědomí autora článku.

 

Vzhledem k mnoha článkům a kamerovým šotům jsem nucen napsat několik poznámek. Po ubezpečení panem starostou, že bude pivovar provizorně zastřešen, aby se po roudnickém zásahu dramaticky stav pivovaru nezhoršoval, jsem již tuto kauzu nechtěl komentovat. Nemohu jinak, než některé informace uvést na správnou míru. Roudnický pivovar je kulturní památkou a je evidován v Ústředním seznamu. Povinností vůči kulturním památkám není zatížen pouze vlastník nemovitosti, ale všichni občané a organizace České republiky, viz § 9 odst.3 zákona č.20/1987 SB.

Jsem restaurátor a mým životním posláním je zachraňovat kulturní památky.

Za celou dobu, kdy bydlím v Roudnici nad Labem, jsem neviděl drastičtější destrukci památkového objektu, jakým bylo rozřezání barokního krovu pivovaru. Bylo to provedeno pod záminkou , aby stavba neohrožovala obyvatelstvo. Také mnohokrát bylo řečeno, že některé trámy z krovu sjížděly. K tomu máme fotografickou dokumentaci. To je při složitosti krovové vazby technicky nemožné. V jihozápadní části krovu směrem do dvora byly násilně odřezány latě a tři krokve strženy. Dva trámy byly odneseny, což dokumentují stopy ve sněhu a třetí trám byl opřen o stěnu (doložitelné fotodokumentací). V současném stavu je stavba ještě nebezpečnější, když byly odřezány spojné trámy a římsa není doposud zajištěna. Pevně věřím, že vzácné trámy s barokními tesařskými značkami jsou někde pečlivě uloženy a budou časem na pivovar vráceny. Roudnickým bych chtěl vzkázat, že mi jde pouze o záchranu této památky a východiskem ze současného stavu je provizorní zastřešení. Provizorní zastřešení je navíc mnohonásobně levnější, než nákladná demolice. Po takovémto zajištění stavby by muselo být žádáno o dotace na postupné opravy.  Pochopil bych, kdyby za ty více jak čtyři miliony byla vyspravena střecha a náklady by se pak pochopitelně vymáhaly na majiteli. Nemluvím tedy o kauze majitel, ale o zásahu města Roudnice n.L. Jistě majitel neudržoval památku, tak jak by bylo jeho povinností, ale radikální zhoršení nastalo až po odstranění střechy. Je proto na Městu Roudnice nad Labem, aby alespoň částečně tuto nešťastnou a nesmyslně drahou akci napravilo.

                                                                                        Jiří Brodský ak. mal. a restaurátor.

(podtrženě jsou vyznačeny vypuštěné pasáže).

 

 

Autor: MUDr. Ondřej Krajník

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz