AKTUALITY
Podřipan roku 2009 2010-11-07 17:06:25

Podřipan roku 2009 

Dne 11. 12. 2009 udělil Vlastivědný spolek Říp, o. s. na své výroční schůzi každoroční cenu za nezištnou propagaci regionu Podřipsko. Letos byl jednomyslně zvolen PhDr. Quido Kastner in memoriam.

Cenu převzala manželka pana doktora Mgr. Dagmar Kastnerová a jsme rádi, že jsme mohli paní učitelce předat regionální publikaci "Podřipsko průvodce", která byla památce jejího manžela věnována.

Pro dokreslení osobnosti PhDr. Quido Kastnera uvádíme stať Ing. Otakara Špecingera, která byla otištěna ve Vlastivědném sborníku Podřipsko č. 8/2- 1998.

Quido Kastner se narodil dne 20. října 1939- a to ve čtvrti Hracholusky. Středoškolské studium ukončil maturitou na zdejší JSŠ v roce 1957, načež do roku 1962 studoval československé dějiny a archivnictví na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Doktorát tam získal ještě po dřívějším způsobu v roce 1977 na základě disertační práce "Městská správa v Litoměřicích ve druhé polovině 16. století/ Na základě rozboru městských knih/"- a příslušných dalších zkoušek.

Mezitím, po základní vojenské službě pracoval PhDr. Quido Kastner od roku 1964 ve Státním oblastním archivu Litoměřice nejprve v Žitenicích a zakrátko od r. 1966 na litoměřickém ústředí, kde setrval až do března 1989. Nato působil jako historik v Ústavu pro životní prostředí v Ústí nad Labem- a po jeho zrušení přešel v polovině roku 1992 rovněž do ústeckého Sociálně ekonomického ústavu ČSAV. Když také tato instituce zanikla stal se PhDr. Kastner od května roku 1993 vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze- a to při detašovaném týmu v Ústí nad Labem. Zatímco ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích se všestranně věnoval severočeským dějinám dnes se PhDr. Kastner zabývá v Ústí nad Labem problematikou osídlování pohraničí od r. 1945. Vyplývá z Kastnerovy povahy, že vždycky co nejsoustavněji prohluboval a rozšiřoval své vzdělání. V letech 1989- 1992 dokonce postgraduálně studoval dějiny umění na Filosofické fakultě Karlovy university. Zároveň od roku 1991 působí jako externí učitel na Univerzitě Jana Ev. Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší dějiny správy, dějiny měst a obcí, pomocné vědy historické a české církevní dějiny. Je též členem vědecké rady Památníku Terezín, členem Česko- polské Kladské komise historiků, Komise pro hospodářské dějiny a České křesťanské akademie.

Ano- PhDr. Quido Kastner je přímo zaníceným obdivovatelem a milovníkem zdejšího nádherného kusu české země, což nesčetněkrát prokázal svou prací.

Svou životní cestu uzavřel PhDr. Quido Kastner v září 2005 v Roudnici nad Labem.

... čest jeho památce

 

 

 

Autor: MUDr. Ondřej Krajník

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz