AKTUALITY
Nová cyklostezka na Podřipsku bude 2008-08-27 12:51:58

Zeptali jsme se vedoucího investičního odboru Ústeckého kraje pana Ing. Jiřího Smrčky na aktuální stav v přípravách nové cyklostezky, tzv. Podřipské trasy. Děkujeme za přesnou odpověď.

Vážený pane inženýre,

prosím Vás o sdělení podrobností k plánované výstavbě cyklostezky Lužec n.
Vlt..- Roudnice n. L./ mapka přiložena/, kterou na jednotlivých místních úřadech
podporuje pan Jiří Bartoň ze Spomyšle/ tlf. 602381873/. Cyklostezka je uvedena v
generelu cyklostezek Středočeského kraje a Ústeckého kraje. Závěrečný úsek
Krabčice- Roudnice n. L. je velmi důležitý pro turistický ruch i dopravní
obslužnost kolem Řípu. Pokud ale cyklostezka má splňovat mezinárodní podmínky,
nesmí překonávat silniční tahy. V současnosti se finišuje na přípravách
silničního obchvatu Roudnice n. L., a tak jsem byl pověřen dotazem, zda je tato
cyklostezka zabudována do projektu silničního obchvatu Roudnice n. L. a zda je
možno tuto poslední část cyklostezky vybudovat současně se stavbou silničního
obchvatu Roudnice n. L.. tak, aby splňovala výše uvedenou podmínku pro
cyklostezku/ žádné křížení s pozemními silničními komunikacemi/.

Za odpověď předem děkuji
Za Vlastivědný spolek Říp, o.s.
MUDr. Ondřej Krajník

Vážený pane,

obdržel jsem stanovisko odboru RR, které zasílám (+příloha):

Ve studii rozvoje cykloturistiky (verze projednaná ZÚK) je trasa součástí
základní sítě významných cyklotras. Má číslo 3095 (dle značení KČT) a má
regionální význam. Vyšší význam mají už jen stezky nadregionální. Bylo by
vhodné, kdyby se s tím seznámil projektant obchvatu, ev. aby byla studie vždy
brána v potaz při projekční přípravě komunikací. Přikládáme mapu základní sítě.


Vzhledem k tomu, územní řízení projektu obchvatu je ve fázi před vydáním
územního rozhodnutí, bude investiční odbor řešit koordinaci zpracovatele
projektu se studií cyklostezek v následné fázi zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení.

S pozdravem Jiří Smrčka

Příloha:

 

Autor: MUDr. Ondřej Krajník

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz