AKTUALITY
Zasvěceně o Bedřichu Smetanovi a Podřipsku 2011-06-07 10:36:34

Na letošní rok připadá 130. výročí prvního uvedení Smetanovy opery Libuše, jejíž premiéra zazněla během slavnostního ceremoniálnu otevření Národního divadla v Praze. Pro dějiny Roudnicka je obzvlášť zajímavé, že spoluautorem libreta k této opeře se stal dlouholetý starosta města Roudnice, Ervín Špindler (1843–1918).

Zasvěceně o Bedřichu Smetanovi a Podřipsku

Na konci května, tedy měsíce, v němž si hudební svět díky zahájení mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro připomíná výroční den úmrtí velkého skladatele, se v Galerii moderního umění uskutečnila přednáška, věnovaná pracovním, přátelským a rodinným vazbám Bedřicha Smetany k podřipskému regionu. Ukázalo se, že šlo přímo hustou síť překvapivě silných kontaktů. Vedle osvíceného roudnického starosty uveďme na prvním místě Klementinu Kalašovou, podřipskou rodačku a světoznámou operní divu, nebo Růženu Fričovou-Švagrovskou, mladší sestru zakladatele roudnické galerie Augusta Švagrovského, která v době svých pražských studií dokonce bydlela v rodině Bedřicha Smetany. Neméně důležité byly vztahy skladatele s Jednotou Říp, nejvýznamnějším roudnickým kulturním spolkem poslední třetiny 19. století, jehož nádherný reprezentativní prapor namaloval sám Josef Mánes.

Výklad přednesla a dotazy posluchačů zodpovídala Mgr. Nina Milotová, doktorandka oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mgr. Milotová se dlouhodobě zabývá tématem společenského a kulturního života podřipského regionu v souvislosti s pozdní fází českého národního hnutí. Až dosud přicházela do Galerie moderního umění jako badatelka, neboť jádro archivu galerie tvoří vzácné písemné prameny k počátkům galerie, založené před sto lety.

Přednáška o vysoce atraktivní kapitole z dějin Podřipska se odehrávala téměř symbolicky pod monumentální siluetou památné hory Říp, která vévodila výstavě ústeckého umělce Jiřího Kubového (* 1950). Současné umění tak zajistilo krásnou, hlubokou i aktuální „kulisu“ celé přednášky. O aktuální přesah se ostatně zasloužili i posluchači a spolupořadatelé z řad Vlastivědného spolku Říp, kteří si přednášku o dějinách regionu a snahách svých předchůdců těžko mohli nechat ujít.


Andrea Turjanicová, kurátorka galerie

Autor: Jiří Podrábský DiS

Kamera - HORA ŘÍP

POČASÍ NA PODŘIPSKU

TEPLOTA

SRÁŽKY

Alpská restaurace - přijďte ochutnat naše speciality     Stavebniny Straškov - Stavte s námi     Vaněk plus s.r.o. - Uhelné sklady     Agrotip - Ing. Blažek - Zemědělská technika     Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem     Lobkowicz Evets     www.mlekozvrazkova.cz - informace o mléčném automatu ve Vražkové a Škodově statku     e-vany - kvalitní česká vana přímo od výrobce     Ginkozahrady     Petr Benetka - nejen umělecký kovář a zámečník     Duoton     MojePodřipsko.cz